Trước tiên, bạn cần phải hiểu vì sao giá cổ phiếu lại tăng cao, giá tăng hiển nhiên phải có nhiều người mua hơn người bán và giá tăng mạnh nghĩa là phải có lực mua rất mạnh để đẩy cổ phiếu đi xa. Lực mua mạnh này chỉ có thể đến từ các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư lớn, vậy tiêu chí số 1 nào khi lựa chọn cổ phiếu thu hút các nhà đầu tư lớn này – đó chính là sự tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận (EPS).

Vậy cái gì khiến các cổ phiếu này có sự tăng trưởng mạnh mẽ về EPS, kết quả này thường là một trong các yếu tố sau:

  • Có sự thay đổi mạnh mẽ về sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Thay đổi nhà quản lý
  • Thay đổi lớn trong xu hướng ngành.

Không phải tất cả các cổ phiếu có đặc điểm trên khi bạn mua sẽ tăng mạnh nhưng những cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí trên sẽ có nhiều cơ hội trở thành cổ phiếu tăng mạnh trong thị trường giá lên tiếp theo. Nếu bạn có thể mua được một trong các cổ phiếu này trên thị trường giá lên tiếp theo nó sẽ tác động rất tích cực đến danh mục đầu tư của bạn.

Các chỉ số cơ bản ban đầu:

Chỉ số ngắn hạn:

  • Tăng trưởng EPS các quý hiện tại ít nhất 25% so với các quý năm trước (ví dụ: so sánh Q4/2012 với Q4/2011).
  • Tăng trưởng Doanh thu các quý hiện tại ít nhất 25% so với các quý năm trước.

Chỉ số dài hạn:

  • Tăng trưởng EPS hàng năm ít nhất 25% trong 3 năm gần nhất.
  • Tăng trưởng doanh thu hàng năm ít nhất 25% trong 3 năm gần nhất.
  • Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ít nhất 15-20%, càng cao càng tốt.

Khi mua cổ phiếu – Tập trung vào cơ bản và đồ thị.

Chỉ số ngắn hạn cho bạn biết tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu, còn chỉ số dài hạn cho thấy nền tảng cơ bản của công ty, chỉ số dài hạn quyết định sự tăng trưởng ngắn hạn có bền vững không.

Sự kết hợp cả hai chỉ số ngắn hạn và dài hạn sẽ cho ra một cổ phiếu nhiều tiềm năng tăng mạnh.