Đăng bởi Để lại phản hồi

NGÀY 05/06/2015: ETF TỐI QUA

VNMETF
         Giá tiếp tục giảm 0.23%, đóng cửa 17.33$/ccq
         Quỹ không thay đổi ccq, (tổng ccq 26.95tr)
         Quỹ đang discount 1.04%
 DBMETF
         Giá tiếp tục giảm 0.75%, đóng cửa 21.04 EUR/ccq
         Quỹ không thay đổi ccq, (tổng ccq 13.74tr)
         Quỹ đang discount 0.86%

ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
Premium /Discount
% P/D
(phiên trước)
CCQ
Thay đổi CCQ
17.33
-0.04
-0.23%
-1.04%
-0.98%
26,950,000
                         –  
21.04
-0.16
-0.75%
-0.86%
-0.75%
13,740,000
                         –  
Đồ thị giá của ETFs
Giá cả 2 ETF tiếp tục giảm trở lại sau khi không thể vượt qua các đường ( tạo bởi trendline giảm)
Chúng ta đang ở thời điểm ETFs review Danh mục hàng quý
Các mốc thời gian quan trọng
         Ngày chốt dữ liệu: ngày làm việc cuối cùng trong tháng áp cuối quý (ngày 29/05)
         Ngày công bố: FTSE là ngày Thứ Sáu đầu tiên (5/6) và VNM ngày thứ 6 số 2 (12/06)
(Hôm nay, hoặc ngày mai, 05/06-06/06, FTSE sẽ công bố danh mục mới, theo đó, nhiều khả năng HHS và STB sẽ được thêm vào, trong khi PPC bị loại (theo một số bảng tính của một số thành viên có đủ data trên thị trường).
         Ngày thực hiện: Ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (ngày 19/06)

         Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện (Ngày 22/6)

Gửi phản hồi