Đăng bởi Để lại phản hồi

NGÀY 04/06/2015: ETF TỐI QUA

VNMETF
         Giá giảm 1.03%, đóng cửa 17.37$/ccq
         Quỹ được nạp ròng thêm 50K ccq, (tổng ccq 26.95tr)
         Quỹ đang discount 0.98%
 DBMETF
         Giá tiếp tục giảm khá mạnh 2.39%, đóng cửa 21.2 EUR/ccq
         Quỹ được nạp ròng thêm 50K ccq, (tổng ccq 13.74tr)
         Quỹ đang discount 0.75%

ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
Premium /Discount
% P/D
(phiên trước)
CCQ
Thay đổi CCQ
17.37
-0.18
-1.03%
-0.98%
-0.38%
26,950,000
                  50,000
21.20
-0.52
-2.39%
-0.75%
-0.20%
13,740,000
                  50,000
Đồ thị giá của ETFs
Giá cả 2 ETF tiếp tục giảm trở lại sau khi không thể vượt qua các đường ( tạo bởi trendline giảm) 


Chúng ta đang ở thời điểm ETFs review Danh mục hàng quý
Các mốc thời gian quan trọng
         Ngày chốt dữ liệu: ngày làm việc cuối cùng trong tháng áp cuối quý (ngày 29/05)
         Ngày công bố: FTSE là ngày Thứ Sáu đầu tiên (5/6) và VNM ngày thứ 6 số 2 (12/06)
         Ngày thực hiện: Ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (ngày 19/06)

         Ngày có hiệu lực: Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện (Ngày 22/6)

Gửi phản hồi