Đăng bởi Để lại phản hồi

Mức độ giàu có hiện tại của bạn

Mức độ giàu có hiện tại của bạn

Trước khi đạt được những mục tiêu về tài chính, bạn cần biết mình đang đứng ở vạch nào. Hãy làm một phép tính đơn giản để biết mức độ giàu có hiện tại của bạn. Nhiều người thực hiện xong bài tập này thì lấy làm chán nản thậm chí tuyệt vọng, nhưng đây là việc làm cần thiết – nếu bạn không muốn nợ như chúa Chổm. Vì vậy, trong vòng 5 phút, hãy hoàn thành bài tập sau.

Bạn có bao nhiêu tài sản thanh khoản?

Đó là những khoản tiền mặt hoặc tương đương với tiền mặt dùng để trang trải cho chi phí hàng tháng của bạn. Đây là tài sản mà bạn có thể bán dễ dàng trong vòng một tháng. Nó không bao gồm giá trị của những tài sản cố định như nhà cửa, xe cộ, đồ trang sức; cũng không bao gồm tiền trợ cấp hoặc bảo hiểm xã hội.

Tài khoản thanh khoản của tôi là ………. đ (A)

Chi phí hàng tháng của bạn?
Mỗi tháng, trung bình bạn tiêu hết bao nhiêu, bao gồm cả lãi suất cho các khoản vay của bạn?

Chi phí hàng tháng của tôi là ……….. đ/tháng (B)

Thu nhập thụ động của bạn là bao nhiêu?

Khoản này chính là nguồn thu nhập sẽ vẫn tiếp tục nếu bạn ngừng làm việc. Đó là tiền cổ tức, lãi suất, tiền bản quyền hoặc lợi nhuận kinh doanh.

Thu nhập thụ động của tôi là ………… đ/tháng (C)

Mức độ giàu có của bạn?

Vậy chìa khóa giúp bạn trở nên giàu có chính là giảm chi phí, tăng nguồn thu nhập thụ động và đầu tư để tăng tài sản thanh khoản của bạn lên đáng kể.

Gửi phản hồi