Mục đích và tổ chức cơ bản của định giá chuyển khoản

    Mục này gồm hai chương. Mục đích và tổ chức cơ bản của định giá chuyển khoản được giới thiệu ở chương 28:
1. phân phối vốn trong ngân hàng
2. tính toán biên hoạt động của một giao dịch hay một tiểu danh mục đầu tư của những giao dịch và đóng góp của nó tới biên tổng của ngân hàng (phân phối doanh thu)
3. tạo ra động lực hoặc hình phạt, phân tách các giá chuyển khoản cho phép sử dụng chúng một cách nhất quán với chính sách thương mại.

     Những đóng góp khác liên quan tới kinh tế học của giá chuyển khoản được trình bày ở chương 29:
1. Xác lập những tiêu chuẩn kinh tế vì mục đích định giá và đo lường hoạt động. Điểu này đòi hỏi phải lựa chọn những tham chiếu phù hợp cho giá chuyển khoản kinh tế.

     Chi phí “bao gồm tất cả” của vốn chính là tham chiếu này.
2. Xác lập các chính sách định giá. Định giá dựa trên rủi ro sẽ bù đắp cho những rủi ro của ngân hàng để hợp với mục tiêu lợi nhuận chung của ngân hàng.
3. Đưa ra những báo cáo định giá sai, làm rõ sự khác biệt giữa giá thực và giá mục tiêu dựa trên rủi ro.
4. Chuyển tính thanh khoản và rủi ro lãi suất cho đơn vị ALM, khiến cho hoạt động của các nghiệp vụ kinh doanh độc lập với những biên động thị trường vượt qua tầm kiểm soát của chúng.

chuyển khoản


    Cả hai danh sách cho thấy hệ thống FTP là một công cụ chiên lược và là một giao diện chính giữa bộ phận thương mại và tài chính của ngân hàng. Những sai sót hay thiêu nhất quán trong hệ thống sẽ ảnh hưởng tới quản lý thương mại và tài chính, tạo ra một khe hở trong chính sách và quản lý hoạt động, làm suy yếu quản lý rủi ro toàn ngân hàng.

    Chương 28 sẽ .chỉ rõ hệ thống nên được thiết kế ra sao, nguồn vốn nào nên được chuyển và làm thế nào để đảm bảo hoạt động của tất cả các đơn vị kinh doanh cộng lại bằng thu nhập của ngân hàng. Chương 29 thảo luận định nghĩa của giá chuyển khoản kinh tế công bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Nội dung và nhược điểm của Var

T2 Th6 29 , 2015
      Var có nhiều lợi ích khi so sánh với những thước đo rủi ro truyền thống. Nó gắn một giá trị tiền bạc vào rủi ro, mang tính tổng hợp và có thể thay thế cho rủi ro. Thay vì miêu tả rủi ro bằng nhiều chì […]