Một số thuật ngữ: Debit/Credit card/Annuities/Securities

1. Chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (Mortgage backed security) Chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp là loại CK được phát hành dựa trên cơ sở một hoặc một nhóm các khoản thế chấp.Về bản chất, CK bảo đảm bằng thế chấp là một loại trái phiếu. Thay vì, trả cho nhà đầu tư một khoản trái tức cố định và tiền gốc, thì người phát hành CK thanh toán bằng dòng tiền phát sinh từ những khoản thế chấp được dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Việt Nam cận kề khủng hoảng kinh tế ?

T7 Th9 20 , 2008
Một nhóm chuyên viên kinh tế, chuyên nghiên cứu kinh tế Châu Á của Ðại Học Harvard vừa công bố một số nhận định về kinh tế Việt Nam. Theo đó, kinh tế Việt Nam đang tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, chủ yếu do những yếu tố nội tại […]