Một số bước căn bản để rút ra VaR

Một số bước căn bản để rút ra VaR

• xác định nhân tố rủi ro của vị thế như trong trường hợp này là một lãi suất duy nhất
• đo lường độ nhạy với nhân tố rủi ro
• sử dụng độ biến động của nhân tố rủi ro để tính toán độ biến động của giá trị tài sản ngẫu nhiên. Khi có nhiều nhân tố rủi ro, tất cả các độ biến động của chúng và độ phụ thuộc phải được xem xét. • sử dụng quy tắc “căn bậc hai thời gian” để ứng với khung thời gian của VaR
• sử dụng phân phối các giá trị ngẫu nhiên, ở đây là phân phổi chuẩn
• Mô hình VaR dựa trên những giả định quan trọng
• độ nhạy cố định
• phân phối chuẩn của những giá trị ngẫu nhiên
• độ biến động lịch sử của nhân tố rủi ro, lãi suất
• quy tắc căn bậc hai thòi gian
• Những bước mở rộng cần thiết từ ví dụ cơ bản này
• xử lý nhiều nhân tố rủi ro, đây là điều phổ biến với nhiều tài sản và danh mục đầu tư

rút ra VaR


• xử lý những vị thế phi tuyên tính, khi đó độ nhạy không thể dùng để ước lượng sự thay đổi của giá trị
• xử lý những tính phụ thuộc của các nhân tố rủi ro và vị thế tạo ra hiệu ứng phân tán hóa của các rủi ro.
     Phần giải thích các tính phụ thuộc (Mục 9, chương 30 tới 34) giải quyết vấn đề danh mục đầu tư và nhiều nhân tố rủi ro phụ thuộc lẫn nhau. Chương về rủi ro thị trường, đặc biệt chương 35 về VaR delta-chuẩn sử dụng cùng cách thức với nhiều nhân tố và danh mục đầu tư. Điều này đòi hỏi phải mô phỏng những tính phụ thuộc giữa các nhân tố rủi ro và phương sai danh mục đầu tư (Mục 9). Những phương pháp mô phỏng VaR khác ví dụ như phi tuyên tích và những cách thức khác không dựa trên phân phối chuẩn sẽ được giải thích ở chương 36.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Các ngân hàng Mỹ những quy định đối với tiền gửi cho khách hàng

T2 Th7 6 , 2015
      Để giúp các ngân hàng Mỹ thực thi Đạo luật niềm tin đối với tiết kiệm thông qua năm 1991; Hội đồng dợ trữ liên bang đã đưa ra các ví du về việc cung cấp thông tin thích hợp cho khách hàng về những quỳ định […]