Mô phỏng tính phụ thuộc là một phần tất yếu của mô phỏng rủi ro

     Phân tán hóa rủi ro là một nguyên tắc chủ chốt cho phép các tổ chức tài chính chịu một rủi ro thấp hơn nhiều tổng của các rủi ro riêng lẻ. Kết hợp rủi ro không tuân theo những quy tắc số học giống như thu nhập. Tổng của hai rủi ro 1 và 1 không phải là 2. Nó thường thấp hơn do hiệu ứng phân tán hóa. Các rủi ro riêng lẻ được gọi là “dưới-cộng”. Đo lường tính phụ thuộc với tương quan cho thấy tổng hai rủi ro riêng lẻ cùng kích cỡ 1 có giá trị từ 0 tới 2. Đây là bản chất của phân tán hóa.

     Rủi ro độc lập là rủi ro của một vị thế riêng lẻ. Ví dụ, nó có thể được đo lường bằng độ biến động thu nhập của một công cụ thị trường riêng lẻ, hay thua lỗ gia trọng xác suất khi một khoản nợ riêng lẻ vỡ nợ. Với rủi ro thị trường, cộng các tác động tiêu cực của những giao dịch riêng lẻ không hợp lý vi điểu đó có nghĩa là tất cả các giao dịch đểu biến động bất lợi đồng thời. Khi thị trường biến động, một số vị thế có lọi trong khi những vị thế khác mất giá trị, và chỉ hiệu ứng thực sau khi bù trừ lời lỗ mới có ý nghĩa.

rủi ro


       Với rủi ro tín dụng, tính phụ thuộc của các công ty thường là số dương vì tất cả các công ty thường bị ảnh hưởng tiêu cực khi điều kiện kinh tể xấu đi. Nhưng không phải tất cả các công ty sẽ vỡ nợ cùng nhau. Tính phụ thuộc dương giữa uy tín tín dụng của tất cả các công ty sẽ quyết định võ nợ đồng thòi có khả năng xảy ra hay không. Tính tổng tất cả các rủi ro riêng lẻ của những khoản vay hay trái phiêu trong một danh mục đầu tư giả định tất cả các vị thế sẽ vỡ nợ đồng thời và bỏ qua hiệu ứng phân tán hóa.

       Khi vị thế thuộc về một danh mục đầu tư, một phần rủi ro sẽ được phân tán hóa bài những tài sản khác trong danh mục đẩu tư. Tính tổng những rủi ro độc lập của mỗi vị thế là điều không hợp lý. Hiệu ứng phân tán hóa là hiệu giữa tống số học của những rủi ro giao dịch riêng lẻ và rủi ro của tổng. Rủi ro danh mục đầu tư xuất phát từ những rủi ro riêng lẻ và độ phụ thuộc lẫn nhau. Tính phụ thuộc rất quan trọng để đánh giá rủi ro của danh mục đầu tư, cả danh mục đầu tư mua bán và ngân hàng, vì nó cho phép tính toán hiệu ứng phân tán hóa. Có nhiều phép đo tính phụ thuộc: tương quan, mô hình nhân tố, xác suất kết hợp và xác suất điều kiện và hàm copula.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Đạo luật niềm tin đối với tiết kiệm (1991)

T7 Th7 4 , 2015
      Tháng 11/1991, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Niềm tin đối với tiết kiệm (TheTrurh In Savmgs,Act). Đạo luật mới yêu cầu các tổ chức nhận tiền gửi phải, thông báo rõ ràng hơn,về lệ phí; lãi suất và các, quy định, khác liên quan tới […]