Mô hình biểu đồ giá ”tam giác giảm dần” là 1 sự tiếp nối của xu hướng hiện tại, và thường hình thành ở sự dịch chuyển hướng xuống và xác nhận xu hướng kế tiếp.
Sự hình thành


Mô hình này thể hiện 1 phạm vi thu hẹp giữa giá cao và thấp tạo thành một hình tam giác.Đặc điểm khác biệt chính của loại hình tam giác này là nó thường có một đường xu hướng giảm dần (mức kháng cự ) kết nối các mức thấp và thấp hơn và một đường xu hướng ngang (mức hỗ trợ) kết nối các mức thấp ở cùng cấp độ gần.


Diễn giải


Phá vỡ mức giá hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể), thường xảy ra giữa ½ và ¾ chiều dài của mô hình, thì đây là một tín hiệu bán.


Các mức mục tiêu


Sau khi hình thành mô hình tam giác giảm dần, sự hình thành giá thường sẽ giảm ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:


T = S – H,


Trong đó:


T – giá mục tiêu;


S – mức hỗ trợ (đường ngang);


H – chiều cao của mô hình (khoảng cách ban đầu giữa đường hỗ trợ và kháng cự).