Mô hình biểu đồ giá ”tam giác đối xứng” là 1 sự tiếp nối của xu hướng hiện tại, và thường hình thành xu hướng xuống và xu hướng lên, nhằm xác nhận xu hướng kế tiếp.

Sự hình thành

Mô hình này thể hiện 1 phạm vi thu hẹp giá giữa giá cao và thấp tạo thành một hình tam giác.Đặc điểm khác biệt chính của loại hình tam giác này là nó thường có một đường xu hướng giảm dần (mức kháng cự ) kết nối các mức thấp và thấp hơn và một đường xu hướng tăng dần (mức hỗ trợ) kết nối các mức cao và cao dần. Các góc của đường xu hướng gần giống nhau.

Diễn giải

Mô hình này xác nhận sự dịch chuyển xu hướng trong trường hợp phá vỡ:

khi tam giác được hình thành trong một xu hướng giảm và phá vỡ giá dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì đây là tín hiệu bán;
còn nếu tam giác được hình thành trong xu hướng tăng và phá vỡ giá ở trên đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì đây là tín hiệu mua.
Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình tam giác “đối xứng”, theo nguyên tắc, việc tăng hoặc giảm ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:

Trong trường hợp xu hướng tăng dần:

T = BL + H

Trong trường hợp xu hướng giảm dần:

T = BL – H

Trong đó:

T – giá mục tiêu;

BL – mức phá vỡ (điểm thoát khỏi tam giác);

H – chiều cao mô hình (khoảng cách ban đầu giữa đường hỗ trợ và kháng cự).