Mô hình biểu đồ giá «đầu và vai ngược» là dấu hiệu của xu hướng đảo chiều. Mô hình này thường được hình thành phát triển ở xu hướng giảm.

Sự hình thành

Mô hình này có đặc trưng bởi 3 mức thấp liên tiếp của giá thị trường nằm ở các cấp độ khác nhau: hai đáy (vai) cao hơn sang một bên và một đáy thấp nhất (đầu) ở giữa. Ngoài ra còn có một đường cổ (mức kháng cự) kết nối 2 đỉnh của mô hình.

Diễn giải

Khi mô hình được hình thành và giá cả leo trên mức đường cổ hoặc mức kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì đó là lúc các nhà đầu tư nhận được một tín hiệu mua. Mặc dù giá có thể quay trở lại đường cổ, được coi là một sự hỗ trợ, nhưng thường dừng lại xung quanh mức đó.

Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình biểu đồ giá «đầu và vai ngược», thì giá thường sẽ tăng ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:

T = N + (N – H),

trong đó:

T – mức mục tiêu;

N – mức đường cổ (mức kháng cự ban đầu);

H – mức «đầu» của mô hình giá(điểm đáy thấp nhất).