Mô hình biểu đồ giá hình chữ nhật xác nhận xu hướng hiện tại. «Hình chữ nhật tăng dần» được hình thành trong 1 xu hướng tăng và tín hiệu của xu hướng này là xác suất cao của việc tăng hơn nữa diễn ra trên biểu đồ.

Sự hình thành

Mô hình chữ nhật có đặc tính tồn tại hai đường ngang, đại diện cho mức hỗ trợ và mức kháng cự tương ứng, kết nối mức thấp nhất và mức cao nhất của giá gần nhất. Trong quá trình hình thành mô hình, giá biến động bên trong của mức hình thành hỗ trợ và bên ngoài của mức kháng cự.

Diễn giải

Trong trường hợp vượt qua giá của mức kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể) thì được xem là tín hiệu mua khi mức này được thực hiện bán đi bán lại và cuối cùng là đã vượt qua.

Mức mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình biểu đồ giá «hình chữ nhật tăng dần», theo nguyên tắc, tăng ít nhất đến mức mục tiêu và được tính theo công thức sau:

T = R + H,

Trong đó:

T – giá mục tiêu;

R – mức kháng cự (đỉnh của mô hình);

H – chiều cao của mô hình (khoảng cách giữa mức kháng cự và hỗ trợ).