Mô hình chữ nhật (giảm dần)

 

Rectangle (Bearish)


Mô hình biểu đồ giá hình chữ nhật xác nhận xu hướng hiện tại. «Hình chữ nhật giảm dần» được hình thành trong 1 xu hướng giảm và tín hiệu của xu hướng này là xác suất cao của việc giảm hơn nữa diễn ra trên biểu đồ.


Sự hình thành


Mô hình chữ nhật có đặc tính tồn tại hai đường ngang, đại diện cho mức hỗ trợ và mức kháng cự tương ứng, kết nối mức thấp nhất và mức cao nhất của giá gần nhất. Trong quá trình hình thành mô hình, giá biến động bên trong của mức hình thành và bên ngoài.

Diễn giải

Trong trường hợp giá giảm dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể) thì được xem là tín hiệu bán khi mức này được thực hiện mua đi mua lại và cuối cùng là đã vượt qua.


Mức mục tiêu


Sau khi hình thành mô hình biểu đồ giá «hình chữ nhật giảm dần», theo nguyên tắc, giảm ít nhất đến mức mục tiêu và được tính theo công thức sau:


T = S – H,


Trong đó:


T – mức mục tiêu;


S – mức hỗ trợ (giới hạn dưới của mô hình);


H – chiều cao mô hình (khoảng cách giữa mức kháng cự và mức hỗ trợ).