Lý thuyết Sóng – Elliott Wave Theory (EWT)

 

 

Ralph Nelson Elliott đề cập đến ba khía cạnh quan trọng của sự vận động giá trong lý thuyết của mình: mô hình, tỉ lệ và thời gian. Mô hình chính là các mô hình sóng hoặc hình dạng sóng, trong khi đó tỉ lệ (mối liên hệ giữa các con số, đặc biệt là các dãy số Fibonacci) thì hữu ích đối việc đo sóng. Để sử dụng lý thuyết này trong kinh doanh mỗi ngày, người kinh doanh sẽ xác định dạng sóng chính, hoặc siêu sóng (supercycle), mua vào và sau đó bán ra hoặc bán và mua lại lúc giá hạ khi mô hình không còn dao động nhiều và sắp có sự đảo chiều.

 

 • Mô hình Năm-Sóng (Five-wave)Ở dạng cơ bản nhất của nó, Lý thuyết Sóng Elliott nêu rằng tất cả hoạt động của thị trường đều theo một nhịp lặp đi lặp lại của năm sóng theo hướng của xu hướng chính và theo sau đó là ba sóng lui (corrective wave) (một dạng vận động “5-3”).

  Các sóng tới được xác định là 1-2-3-4-5 và các sóng lui là a-b-c. Trong chu kỳ sóng tới, các sóng 1, 3, và 5 là “sóng tới” và di chuyển theo hướng của xu hướng, trong khi các sóng 2 và 4 được gọi là “sóng lui”. Sau đợt năm-sóng tới đã hoàn tất, một đợt ba-sóng lui bắt đầu được xác định là a-b-c. Trong chu kỳ sóng lui, các sóng  ‘a’ và ‘c’ di chuyển theo hướng lui, trong khi sóng ‘b’ đi theo hướng ngược lại.

   

  Lưu ý: Trong biểu đồ nêu ở đây cho thấy khuynh hướng tăng và do đó các sóng tới đang di chuyển lên phía trên. Ở xu hướng giảm các sóng đi xuống được đề cập ở dạng 1-2-3-4-5, khi đó các sóng đi lên được gọi là a-b-c.

 • Bước sóngKhi một đợt lui ba-sóng hoàn tất, một đợt năm-sóng tới bắt đầu và cứ thế tiếp diễn, cho đến khi có sự đảo chiều xảy ra. Khi đó có thể thấy mỗi đợt năm-sóng tới có thể được xem như một sóng tới đơn lẻ. Tương tự như vậy, khi nhìn ở góc độ lớn hơn, và ngược lại, mỗi sóng có thể được chia thành các sóng nhỏ hơn.

  Lý thuyết Sóng Elliott phân loại các sóng theo độ dài chu kỳ, dao động từ một Siêu chu kỳ Lớn, kéo dài hàng thập kỷ; đến một mức độ cực nhỏ, chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ. Tuy nhiên, chu kỳ tám-sóng vẫn là hằng số.

   

  Lưu ý: Hai sóng lớn nhất, ở đây là 1 và 2, có thể được chia nhỏ thành tám sóng nhỏ hơn và đến lượt các sóng này lại được chia nhỏ thành 34 sóng nhỏ hơn nữa. Hai sóng lớn nhất, 1 và 2, chỉ là hai sóng đầu tiên trong đợt năm-sóng tới lớn hơn. Sóng 3 của mức cao hơn kế tiếp sắp bắt đầu. 34 sóng tạo thành chu kỳ có thể được chia nhỏ hơn nữa ở mức nhỏ nhất kế tiếp thành 144 sóng.