Đăng bởi Để lại phản hồi

Lý thuyết Sóng – Elliott Wave Theory (EWT)


Lý thuyết Sóng – Elliott Wave Theory (EWT)

Ralph Nelson Elliott đề cập đến ba khía cạnh quan trọng của sự vận động giá trong lý thuyết của mình: mô hình, tỉ lệ và thời gian. Mô hình chính là các mô hình sóng hoặc hình dạng sóng, trong khi đó tỉ lệ (mối liên hệ giữa các con số, đặc biệt là các dãy số Fibonacci) thì hữu ích đối việc đo sóng. Để sử dụng lý thuyết này trong kinh doanh mỗi ngày, người kinh doanh sẽ xác định dạng sóng chính, hoặc siêu sóng (supercycle), mua vào và sau đó bán ra hoặc bán và mua lại lúc giá hạ khi mô hình không còn dao động nhiều và sắp có sự đảo chiều.

Gửi phản hồi