Lý thuyết Sóng – Elliott Wave Theory (EWT)


Lý thuyết Sóng – Elliott Wave Theory (EWT)

Ralph Nelson Elliott đề cập đến ba khía cạnh quan trọng của sự vận động giá trong lý thuyết của mình: mô hình, tỉ lệ và thời gian. Mô hình chính là các mô hình sóng hoặc hình dạng sóng, trong khi đó tỉ lệ (mối liên hệ giữa các con số, đặc biệt là các dãy số Fibonacci) thì hữu ích đối việc đo sóng. Để sử dụng lý thuyết này trong kinh doanh mỗi ngày, người kinh doanh sẽ xác định dạng sóng chính, hoặc siêu sóng (supercycle), mua vào và sau đó bán ra hoặc bán và mua lại lúc giá hạ khi mô hình không còn dao động nhiều và sắp có sự đảo chiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

MÔ HÌNH ĐẦU VÀ VAI

T6 Th2 19 , 2016
Đầu và vai Mô hình biểu đồ giá “đầu và vai” cho thấy, xu hướng hiện tại kết thúc và sự thay đổi hướng kế tiếp của sự dịch chuyển giá. Mô hình thường được hình thành ở sự phát triển của xu hướng đi lên. Sự hình thành Mô […]