Lý Thuyết sóng Elliott

Nguyên tắc sóng Elliott là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mà một số nhà kinh doanh chứng khoán dùng để phân tích những xu hướng giá trong các thị trường tài chánh. “Cha đẻ” của nguyên tắc này là Ông Ralph Nelson Elliott (1871-1948). Nghề chính của ông là kế tóan và ông đã nghiên cứu và phát triển ra nguyên tắc này vào những năm 30 của thế kỷ trước.Theo ông Elliott, sự thay đổi của giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Phân tích VN-Index theo sóng Elliott

T2 Th3 5 , 2012
Thí du phân tích VN-Index theo một giả định sau:Chu kỳ sóng Elliott bắt đầu hình thành sóng thứ 1 vào khoảng tháng 3 năm 2005, thông thường sóng 1 được hình thành sau một thời gian dài tích lũy, kh ối lượng giao dịch ở thời điểm này rất […]