Lệnh ATO (At – the – Open lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ.

ATO (At The Open – Ở giá mở cửa) là lệnh mua hoặc bán bảo đảm ở giá mở cửa. Lệnh này chỉ có khối lượng và không có giá cố định (ATO được hiển thị trong phần giá) và chỉ có giá trị trong 15 phút của phiên khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa (phiên ATO, từ 9:00 sáng đến 9:15) và được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong quá trình khớp lệnh. Vào cuối phiên ATO, các đơn đặt hàng ATO không khớp hoặc các đơn đặt hàng không khớp sẽ bị hủy ngay lập tức. Lệnh ATO chỉ áp dụng cho các cổ phiếu niêm yết trên SÀN HOSE.

Lệnh ATC là gì?

ATC (At The Close – Giá đóng cửa) tương tự như lệnh ATO, là lệnh mua hoặc bán bảo đảm ở giá đóng cửa. Lệnh này chỉ có khối lượng và không có giá cố định. Chỉ khác với ATO ở chỗ chỉ có giá trị trong 15 phút của phiên lệnh khớp định kỳ để xác định giá đóng cửa (phiên ATC, từ 14:30 đến 1445). Lệnh ATC áp dụng cho cổ phiếu niêm yết trên HOSE và HNX

Nhà đầu tư sẽ không thể đặt lệnh chống lại ATO / ATC trên UPCOM

Cách sử dụng lệnh ATO và ATC hiệu quả nhất

Bản chất của lệnh ATO / ATC cho thấy mức tối đa của mong muốn mua / bán của nhà đầu tư đối với cổ phiếu đó. Các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận tất cả giá mua và bán chỉ để đổi lấy ưu tiên hàng đầu trong giao dịch chứng khoán.
Nhà đầu tư đặt lệnh và đã ở trong thời gian phiên ATO và ATC sẽ không thể sửa đổi hoặc hủy lệnh. Mặc dù hoàn toàn không thể kiểm soát giá mà tôi sẽ mua hoặc bán. Do đó, để sử dụng hiệu quả các đơn đặt hàng ATO và ATC, nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:

– Đối với nhà đầu tư muốn đua lệnh mua theo giá trần hoặc bán theo giá sàn: Trong những trường hợp này, cơ hội cho nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu không nhiều vì sau đó khối lượng bán (trong trường hợp đua nhau ở trần) và mua vào (trong trường hợp thoát sàn) trong phiên ATC là rất nhỏ so với cung và cầu đối ứng. Do đó, đối với các phiên giao dịch như vậy, chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên mạnh dạn mua ngay từ phiên khớp lệnh liên tục, hoặc đặt lệnh ATO/ ATC càng sớm càng tốt (tùy thuộc vào quy định của công ty chứng khoán. Do đó, xác suất các nhà đầu tư được khớp sẽ cao hơn.

Cách sử dụng lệnh ATO và ATC hiệu quả nhất
Cách sử dụng lệnh ATO và ATC hiệu quả nhất

– Đối với các nhà đầu tư chỉ đơn giản là muốn được ưu tiên mua / bán cổ phiếu: Chúng tôi khuyên các nhà đầu tư nên đặt lệnh trong 5 phút cuối cùng của phiên. Bởi chỉ cần một lệnh mua với giá cao/bán với giá thấp đột ngột với khối lượng lớn sẽ ngay lập tức thay đổi giá khớp của phiên ATO/ATC, thậm chí thay đổi hoàn toàn giá cổ phiếu so với giá nền của cả ngày giao dịch. Những đơn đặt hàng lớn này là từ các nhà tạo lập thị trường tham gia và thường được nhập vào cuối phiên, đặc biệt là đối với phiên ATC. Đây là một hiện tượng rất phổ biến trên thị trường chứng khoán, vì vậy các nhà đầu tư nên dành 10 phút đầu tiên của phiên ATO/ATC quan sát và đánh giá xu hướng tạo giá cổ phiếu trong phiên. Sau đó, trong 5 phút cuối, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định và nhập các lệnh đó để hạn chế rủi ro. Bởi vì các nhà đầu tư hiểu rằng khi đặt lệnh ATo, chúng ta phải mua / bán với mức giá hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức về lệnh ATO và ATC, nguyên tắc khớp lệnh ATO và lệnh ATC cũng như cách sử dụng lệnh ATO và lệnh ATC sao cho hiệu quả. Đây là hai lệnh được sử dụng phổ biến nhất trong thị trường chứng khoán. Hãy đảm bảo rằng bạn nắm rõ các quy tắc và cách sử dụng lệnh ATO và ATC để có thể có được lợi nhuận trong khi giao dịch chứng khoán. Chúc các bạn một ngày giao dịch thuận lợi.