TTCK phái sinh Singapore hiện có gần đầy đủ những dạng hợp đồng tương lai phổ biến nhất đang có trên thế giới, hợp đồng tương lai nhiều nhất dựa trên chỉ số cổ phiếu, vàng, năng lượng và không có nhiều hợp đồng tương lai cho các mặt hàng nông sản. Trong đó, hợp đồng tương lai vàng và các loại tiền tệ mới được Sở GDCK Singapore (SGX) giới thiệu.

Hợp đồng tương lai có những đặc điểm phù hợp với 2 đối tượng nhà đầu tư, với những nhà đầu cơ thì dùng hợp đồng tương lai để tìm kiếm lợi nhuận, còn với những nhà tự bảo hiểm (hedger) và TTCKPS thì mục đích sử dụng hợp đồng tương lai là để quản trị rủi ro.

Trên SGX, Trung tâm thanh toán bù trừ (Clearing house) có 3 chu kỳ/ngày, chu kỳ đầu tiên bắt đầu lúc 5h, tiếp theo là 1h chiều và 5h chiều. Cuối mỗi ngày, các CTCK  phải báo cáo vị thế mở, các tài khoản được mở, vị thế mua bán từ các hợp đồng nước ngoài với Clearing house, đồng thời hàng tuần, hàng tháng phải gửi báo cáo cho trung tâm này thông qua hệ thống điện tử.

Các hợp đồng tương lai sẽ được xử lý về giá cuối ngày và Clearing house sẽ xét lại margin đối với từng thành viên. Về mức ký quỹ, Clearing house đưa ra mức ký quỹ ban đầu đối với các thành viên, các thành viên yêu cầu NĐT đảm bảo tỷ lệ ký quỹ ban đầu. Thông thường, ký quỹ duy trì sẽ thấp hơn ký quỹ ban đầu. Khi vốn chủ sở hữu của một tài khoản giảm xuống thấp hơn ký quỹ duy trì thì khách hàng sẽ được yêu cầu nộp thêm tài sản vào tài khoản. Trong trường hợp này, nhân viên môi giới của công ty chứng khoán sẽ thông báo cho NĐT vào lúc 8h sáng (sau khi Clearing house gửi báo cáo vào lúc 7h về vị thế cuối ngày qua, cũng như danh mục tiền của NĐT). Sau đó, NĐT có khoảng 2 ngày để bổ sung khoản ký quỹ duy trì. NĐT có thể ký quỹ bằng tiền mặt và chỉ có thể rút tiền khi có vốn chủ sở hữu cao hơn mức ký quỹ ban đầu.