Năm 2012, KINH DOANH TÀI SẢN BONDS đã chính thức xong thủ tục pháp lý trở thành cổ đông chiến lược của thương hiệu SẢN XUẤT TRẦM  TÂM LINH. Như vậy, HƯƠNG TÂM LINH đã chính thức trở thành công ty liên kết của KINH DOANH TÀI SẢN BONDS.

Thương vụ này được bắt đầu từ tháng 10.2011. Đại hội cổ đông bất thường KINH DOANH TÀI SẢN BONDS phê chuẩn việc góp vốn vào thương hiệu sản xuất HƯƠNG TRẦM LÂU ĐỜI NHẤT VIỆT NAM, với mục đích để KINH DOANH TÀI SẢN BONDS đa dạng dạng danh mục đầu tư, tạo dòng tiền ổn định trong mọi chu kỳ kinh tế, KINH DOANH TÀI SẢN BONDS cần con đường bằng 1 thương hiệu mạnh, uy tín lâu đời  đã được thử thách trường tồn với thời gian. Quyết định này đã nhận được sự đồng thuận cao của cổ đông.

Việc góp vốn thành công vào Hương Tâm Linh  không chỉ giúp KINH DOANH TÀI SẢN BONDS mở rộng và phát triển, đa dạng ngành nghề kinh doanh, mà còn tận dụng lợi thế sẵn có về năng lực sản xuất, hệ thống phân phối và thương hiệu của Hương Tâm Linh trên toàn quốc để  củng cố vững chắc vị trí hình ảnh tới các đối tác muốn M&A trong các ngành sản xuất cơ bản.

Định hướng phát triển mới của KINH DOANH TÀI SẢN BONDS sau khi trở thành cổ đông lớn của Hương Tâm Linh, KINH DOANH TÀI SẢN BONDS sẽ hỗ trợ Hương Tâm Linh tài chính, quản trị chiến lược để Hương Tâm Linh giữ vững ngôi vị nhà sản xuất hương trầm  hàng đầu Việt Nam. Đồng thời, sẽ có cơ hội phát triển thành nhà xuất khẩu uy tín trên thị trường Hương trầm cao cấp quốc tế.

Nguồn: https://huongtamlinh.vn/