Giới Thiệu

Chỉ số Khối lượng cân bằng được giới thiệu bởi Joe Granville trong cuốn sách của ông năm 1963 “Granville’s New Key to Stock Market Profits” . Đây là một trong những chỉ báo đầu tiên và phổ biến nhất để đo lường luồng khối lượng âm hay dương. Giả định bên cạnh chỉ số OBV là: khối lượng đi trước giá cổ phiếu. OBV là một chỉ báo đơn giản, nếu giá đóng cửa hôm nay tăng so với ngày hôm trước thì khối lượng ngày hôm đó được cho là khối lượng tăng và được cộng vào OBV phiên trước, nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn hôm trước, khối lượng của ngày hôm đó được cho là giảm và được trừ đi từ OBV phiên trước đó. Lũy kế tổng của những thay đổi đó tạo nên đường OBV. Chúng ta có thể so sánh đường OBV với đồ thị giá cổ phiếu để tìm kiếm những phân kỳ hay những dấu hiệu xác nhận.

Phương Pháp Tính Toán

Như đã nói ở trên, OBV được tính bằng cách cộng khối lượng của ngày tăng giá đóng cửa vào OBV phiên trước và trừ đi nếu giá đóng cửa hôm đó giảm so với giá đóng của của phiên liền trước.

– Nếu hôm nay giá đóng cửa cổ phiếu cao hơn giá đóng cửa ngày hôm quá:

OBV = OBV hôm qua + Khối lượng ngày hôm nay

– Nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm qua:

OBV = OBV hôm qua – Khối lượng ngày hôm nay

– Nếu giá đóng cửa hôm nay bằng với giá đóng cửa hôm qua:

OBV = OBV ngày hôm qua

Cách Sử Dụng

Giả định bên cạnh chỉ báo OBV là thay đổi trong OBV sẽ có trước thay đổi giá. Việc khối lượng tăng lên có thể dự báo luồng tiền hiện tại vào cổ phiếu đang mạnh và giá cổ phiếu có thể tăng lên.

Giống như nhiều chỉ báo khác, chỉ báo OBV sẽ có phương hướng. Đường OBV tăng lên cho thấy rằng khối lượng tăng những ngày sắp tới. Nếu giá cổ phiếu cũng tăng thì OBV có thể đưa ra dấu hiệu xác nhận về xu hướng tăng giá. Trong trường hợp như vậy, giá tăng lên là kết quả của sự tăng cầu về cổ phiếu, nó là điều kiện cần thiết cho một xu hướng tăng giá mạnh.

Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu chuyển động lên cao hơn trong khi khối lượng giảm xuống, một phân kỳ âm hình thành. Phân kỳ này cho thấy xu hướng tăng giá không mạnh và nên xem đó là dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng sẽ không tiếp tục.

Giá trị bằng số của OBV không quan trọng mà là xu hướng của đường OBV. Người dùng nó nên chú ý vào xu hướng của OBV và mối quan hệ của xu hướng đó với giá cổ phiếu.

Ví Dụ

Đồ thị trên biểu diễn cách mà đường OBV được sử dụng để xác nhận xu hướng giá cổ phiếu. Đỉnh của OBV vào tháng 9 được theo sau bởi chuyển động giá đi xuống, điều đó tương ứng với đỉnh nhọn của khối lượng, như vậy điều đó ngụ ý rằng xu hướng đi xuống đang tiếp diễn.