Khe hở thanh khoản động và sự thay đổi theo thời gian

 Khe hở thanh khoản động

      Khe hở thanh khoản tĩnh xuất phát từ những tài sản và nợ hiện tại. Khe hở thanh khoản động bổ sung tín dụng và tiền ký gửi mới dự kiên vào hổ sơ khâu hao của những tài sản hiện tại.

      Những tài sản và nợ hình thành trong tương lai được bổ sung vào nợ và tài sản hiện tại và thay đổi khe hở thanh khoản. Tổng tài sản và nợ, hiện tại và tương lai, thường tăng thay vì sụt giá.

       Khe hở mới này gọi là khe hở động. Khe hở này phải dự kiến cả thặng dư và thâm hụt tổng hợp. Nhìn chung, những dự đoán trên bảng cân đối dùng để lên kế hoạch ngân sách thay vì quản lý rủi ro thanh khoản.

      Cho những mục đích quản lý tính thanh khoản, cần phải tập trung đầu tiên vào những tài sản và nợ để tính khe hở vì không cẩn huy động vốn trước cho những giao dịch mới hoặc đầu tư những số tiền chưa thu lại.

Thay đổi theo thời gian


     Huy động vốn cho thâm hụt hoặc đầu tư khoản thặng dư từ kinh doanh mới chi xảy ra khi chúng xuất hiện trong bảng cân đối kế toán. Vì hồ sơ thời gian của khe hở thanh khoản liên tục được cập nhật, những khoản vay hay khoản nợ mới sẽ xuất hiện trong hồ sơ khe hở tĩnh. 

     Kinh doanh mới, lượng tài sản và nợ là sẽ là số tiền tịnh từ khấu hao của những khoản nợ và tiền ký gửi vì khâu hao bắt đầu từ ngày bắt đầu của những giao dịch này.

Khe hở thay đổi thế nào với thời gian

      Khe hở tĩnh là đủ đế quản lý tính thanh khoản vì hai lý do. Đầu tiên, không cần thiết phải tích lũy vốn thừa để đưa ra những khoản vay mới từ trước và không thể hành động ngày hôm nay với những khoản tiền dư còn chưa tồn tại. Thứ hai, khe hở tĩnh thường xuyên được cập nhật ít nhất hàng tháng, những khe hở tĩnh mới sẽ bao gồm những khoản vay và nợ mới trong khoảng thời gian giữa hai lần tính.

      Theo thời gian, khe hở cũng thay đổi: tài sàn và nợ hiện có sụt giá và kinh doanh mới bắt đẩu. Khe hở bắt đẩu từ 0 vào thòi điểm t có thể trở thành số dương  t+1, giá trị dương đó gọi là khe hở cấp vốn trước. Trong thực tế, cấp vốn làm hẹp khe hở còn kinh doanh và khấu hao làm mở tổng nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Các tình huống thanh khoản

T4 Th6 17 , 2015
       Sử dụng nhiều tình huống làm rõ các rủi ro trong lượng tài sản và nợ tương lai. Giá phải trả là một vân đề phức tạp khác. Các tình huống có thể trở nên mang tính phán xét, đặc biệt là dài hạn. Những lựa chọn […]