* KHÁT VỌNG
“Nuôi dưỡng ý chí & tài năng để tìm kiếm sự đột phá nhằm nâng cao lợi ích của sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng sẽ đền đáp chúng ta bằng doanh số và sự tăng trưởng bền vững.”
  
GIÁ TRỊ NỀN TẢNG CỦA TRẦM TÂM LINH
1. Con người là tài sản quan trọng nhất.
2. Tiên phong khai phá với khát vọng dẫn đầu.
3. Hợp tác cùng phát triển, hài hòa lợi ích.
4. Tinh thần dân tộc, đất nước trường tồn.
PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI THỢ TRẦM TÂM LINH
1. Tài năng và sáng tạo.
2. Trung thực, chân thành
3. Tận tụy với công việc.
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TRẦM TÂM LINH
1. Lợi ích khách hàng, công ty , nhân viên không tách rời nhau.
2. Lấy tôn chỉ của Người Sáng Lập làm kim chỉ nam cho hành động
3. Tôn trọng cá nhân, làm việc theo nhóm.
4. Tổ chức luôn học hỏi, luôn đổi mới.
5. Lòng tin, sự cam kết.

☎ Liên hệ: 0949.22 55 66
🏪 Mail: tramtamlinh.com@gmail.com
🏪 Web: https://tramtamlinh.com
🏪 Địa Chỉ : Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội
🙏🏻Cảm ơn đã quan tâm đến sản phẩm của Trầm Tâm Linh, chúng tôi đặt chữ tín và chất lượng sản phẩm lên hàng đầu!

Previous post Trầm tăm thẻ Tâm Linh được làm hoàn toàn từ trầm và thảo mộc quý hiếm
Next post Trầm tăm Tâm Linh sản phẩm mang tính biểu tượng của ngành trầm Việt Nam.