*Giới thiệu chung:

*Nội dung từng chuyên mục

– Kiến thức cung cấp cho nhà đầu tư những tư liệu quý báu về các lĩnh vực như hàng hóa, trái phiếu, cổ phiếu, phái sinh.

 – Tin tức:  Cập nhật các tin tức về chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa có tác động đến hàng hóa, trái phiếu, cổ phiếu, phái sinh. Chúng tôi thường xuyên cập nhật các bản tin phân tích của Chuyên gia traiphieu.com về thị trường tài  chính (chứng khoán, tiền tệ),  thị trường hàng hóa. Trong suốt quá trình hoạt động phân tích chúng dựa hoàn toàn trên nền tảng triết lý sau:

“Khi đã là nhà đầu cơ, bạn phải nắm lấy sự rối loạn và hỗn loạn.” (Louis Bacon)

 “Khi mua cổ phiếu, bạn hãy tự hỏi mình, có nên mua công ty này luôn không?”  (Rene Rivkin)

 “Thời điểm bi quan tối đa là thời gian tốt nhất để mua và thời điểm lạc quan tối đa là thời gian tốt nhất để bán ” (John Templeton)

Ngoài ra, các thông tin về giải trí, không liên quan đến chứng khoán để nhà đầu tư thêm hiểu hơn những gì đang diễn quanh chúng ta  ngoài chứng khoán, hàng hóa.

– Đầu tư: Đây là lĩnh vực traiphieu.com đang bỏ vốn để đầu tư cho các setup và trong tương lai chúng tôi sẽ tăng quy mô vốn tài trợ cho các lĩnh vực mũi nhọn như

– Lập trình phần mềm

– Đầu tư, cho thuê tài chính

– Bán buôn, bán lẻ tổng hợp

– Thanh lý, thu mua đồ cũ

– Hoạt động thiết kế chuyên dụng

* Nền tảng hoạt động

TRAIPHIEU.COM  là nhà cung cấp dữ liệu phân tích hàng đầu tại Việt Nam. Đồng thời chúng tôi cũng là người đầu tiên cung cấp đến các nhà đầu tư bản phân tích thị trường dựa theo chuẩn mực quốc tế, hệ thống kiến thức đầu tư, đầu cơ chứng khoán một cách khoa học và chuyên nghiệp.

Thị trường trường khoán Việt Nam ngày càng tiếp cận gần hơn các chuẩn mực thị trường chứng khoán thế giới, nhu cầu sử dụng thông tin nhanh nhạy, đa dạng. Dữ liệu chính xác và kịp thời  là điều thiết yếu. Chính vì thế TRAIPHIEU.COM sẽ  đáp ứng được mọi nhu cầu của các nhà đầu tư.

TRAIPHIEU.COM đang xây dựng cơ sở dữ liệu và các bộ chỉ báo phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản để đưa ra các tín hiệu khuyến nghị mua, bán theo thị trường, theo ngành nghề và chi tiết đến từng mã cổ phiếu. Các bộ chỉ báo này đã được ứng dụng rộng rãi  và phổ biến trên các thị trường chứng khoán phát triển như: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc với các bộ chỉ số  NASDAQ , EURO STOXX , Nikkei, Hang Seng.