Cổ phiếu ưu đãi cũng là một hình thức đầu tư vốn cổ phần như cổ phiếu thông thường, đó cũng là một thứ chứng thư chứng minh quyền sở hữu đối với một công ty, nhưng ở mức hạn chế. Người có cổ phiếu ưu đãi không được tham gia bầu cử, ứng cử vào Ban quản trị, ban kiểm soát công ty.
     Nhưng họ được hưởng ưu đãi về tài chính: được hưởng một mức lãi cổ phần riêng biệt có tính cố định hàng năm, được ưu tiên chia lãi cổ phần trước cổ phiếu thông thường, và được ưu tiên phân chia tài sản còn lại của công ty khi thanh lý, giải thể. Những người đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi là họ muốn có một thu nhập ổn định, đều đặn, họ không thích mạo hiểm trong việc đầu tư. Vì lợi tức cổ phần của cổ phiếu ưu đãi không tăng, nên thị giá cổ phiếu ưu đãi trên thị trường không biến động.
Khái quát về cổ phiếu ưu đãi (preference share)

     Tuy nhiên, để tạo nên sự hấp dẫn hơn cho cổ phiếu ưu đãi, và phù hợp với tâm lý muôn vẻ của người đầu tư, người ta đã đa dạng hóa cổ phiếu ưu đãi, phân chia cổ phiếu ưu đãi ra làm nhiều loại khác nhau:
– Cổ phiếu ưu đãi tích lũy (và không tích lũy), còn được gọi là cổ phiếu ưu đãi cộng gộp (và không cộng gộp). Là loại cổ phiếu ưu đãi được hưởng một khoản lãi cổ phần cố định. Nhưng, trong trường hợp công ty làm ăn không thành công, không có lợi nhuận để trả lãi cổ phần ưu đãi hoặc trả lãi không đủ, nếu đó là loại cổ phiếu không tích lũy, thì công ty bỏ luôn khoản cổ phần phải trả này, ngược lại, nếu đó là cổ phiếu ưu đãi tích lũy (cộng gộp) và năm nay công ty không có lãi để trả lãi cổ phần ưu đãi hoặc trả không đủ, thì số lãi nợ đó sẽ được ghi cho năm sau, và sẽ được trả gộp luôn cộng với lãi cổ phần năm tới, hay sẽ được trả vào một năm nào đó mà công ty có đủ tiền để trả. Nếu nợ lãi cổ phần kéo dài nhiều năm, công ty sẽ phải dành tiền lãi khi có được để ưu tiên trả cho những khoản này trước, số còn lại mới chia cho cổ phiếu thông thường.
       Cổ phiếu ưu đãi tham dự (và không tham dự) chia phần. Cổ phiếu ưu đãi không tham dự chia phần là loại chỉ được hưởng lãi cổ phần ưu đãi, ngoài ra không được hưởng thêm bất cứ lợi nhuận nào, dù ở những năm công ty kinh doanh có lãi cao, cổ phiếu thông thường hưởng lãi cao gấp đôi, gấp ba loại cổ phiếu ưu đãi. Ngược lại, cổ phiếu ưu đãi tham dự chia phần thì cổ đông được hưởng một phần lợi tức phụ trội theo quy định khi công ty kinh doanh có lãi cao.