Sau 9 năm, 1.000 USD đầu tư vào Masan Food trở thành tài sản có giá 1 triệu USD.
TTCK Việt Nam hiện tại tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho những NĐT tài chính chuyên đi săn giá rẻ, tuy nhiên, hiệu quả của việc thâu tóm đến đâu vẫn là một ẩn số. Hiệp hội Các NĐT tài chính (VAFI) mới đây đưa ra quan điểm, TTCK Việt Nam ở trong trạng thái trì trệ quá lâu, giá hầu hết cổ phiếu giảm mạnh và đa phần