Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Khi nào thì cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch?

T7 Th5 26 , 2012
Ngày 31/12/2007, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết định số 420/QĐ-TTGDHN về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại sàn Hà Nội. Quy chế này hướng dẫn khá cụ thể quy trình đăng ký niêm yết tại Trung tâm Giao […]