Hình mẫu kĩ thuật ( Chart patterns) – P1

Hình mẫu kĩ thuật hay còn gọi là các mô hình giá hoặc hình mẫu giá là các “bức tranh” hay các mô hình biến động nhất định của giá xuất hiện trên biều đồ giá thị trường. Trong Phân tích kỹ thuật, các hình mẫu kỹ thuật có vai trò vô cùng quan trọng bởi mục tiêu sau cùng của các nhà phân tích là tìm ra được sự lặp lại của một dạng biến động nhất định của giá đã xuất hiện trong quá khứ ở hiện tại và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Chart Patterns - P2 - Các mô hình đảo chiều

T2 Th3 5 , 2012
Các mô hình đảo chiều Double Bottom, Doube Top, Falling Wedge, Head & Shoulders Top, Rounding Bottom, Triple Bottom và Triple Top… Double bottom – Mô hình hai đáyMô hình hai đáy hình thành khi giá tạo thành hai điểm đáy liên tiếp trên cùng một đồ thị. Mô hình […]