Hệ thống “định giá chuyên khoản” FTP

     Ngoài quản lý bảng cân đối kế toán, đóng góp của ALM với quản lý rủi ro toàn ngân hàng còn bao gồm định nghĩa giá chuyển khoản kinh tế, chi phí nội bộ của vốn, thông qua hệ thống “định giá chuyên khoản” (FTP).

     Hệ thống FTP dùng chủ yếu để chuyển vốn từ những đơn vị dư tiền mặt sang những đơn vị thiếu tiền mặt thông qua một quỹ vốn là ngân quỹ hoặc ALM. FTP cũng là một hệ thông phân bố thu nhập, chia nhỏ tổng thu nhập của danh mục đầu tư ngân hàng thành thu nhập phân bố cho từng nghiệp vụ.Hệ thống FTP khá đơn giản và thường ít được nói đến trong các tài liệu, mặc dù nó rất quan trọng.

chuyên khoản


      Hệ thống FTP dùng để phân bổ thu nhập và định giá dựa trên rủi ro. Hai công cụ chính trị để quản lý rủi ro toàn ngân hàng là hệ thống FTP và hệ thông phân phối vốn. Hệ thông phân phối vốn có mục tiêu phân phối rủi ro trong ngân hàng và sẽ được nói tới trong mục 13. Hệ thống FTP là một phần quan trọng của quản lý rủi ro. Không có nó, phân bố thu nhập cho các giao dịch và tiểu danh mục đầu tư sẽ là điều không thể. Điều đó khiến cho phân phối vốn và thước đo hoạt động điều chỉnh theo rủi ro hoàn toàn vô nghĩa trong việc quản lý ngân hàng.

      Vì các hệ thống FTP dùng để phân bố hoạt động, giá chuyển khoản là quan trọng nhất. Nếu tính khả tín của nó bị đe dọa, những sai sót sẽ làm hỏng tất cả những phép đo hoạt động trong ngân hàng thương mại. Những tiêu chuẩn không kinh tế của giá chuyển khoản sẽ dẫn tới ac-bít không phù hợp của những đơn vị kinh doanh và khách hàng. Vì “giá chuyển khoản kinh tế” quan trọng như vậy, chúng phải mang tính khách quan và dựa trên những tiêu chí hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Nội dung và nhược điểm của Var

T2 Th6 29 , 2015
      Var có nhiều lợi ích khi so sánh với những thước đo rủi ro truyền thống. Nó gắn một giá trị tiền bạc vào rủi ro, mang tính tổng hợp và có thể thay thế cho rủi ro. Thay vì miêu tả rủi ro bằng nhiều chì […]