Hành động của các nhà kinh doanh chứng khoán

     Trong trường hợp nhà kinh doanh chứng khoán không phải là người sở hữu thực sự của các cổ phiếu đó, anh ta có thể đạt được kết quả bằng cách bán non, hay còn gọi là bán khống, tức việc bán một loại chứng khoán nào đó mà tại thời điểm hiện tại anh ta lại không có, hoặc bằng cách mua các hợp đồng về quyền lựa chọn (option). Trong mọi trường hợp nhà kinh doanh chứng khoán đều không quan tâm đến giá trị tuyệt đối của cổ phiếu, mà chỉ quan tâm đến sự chênh lệch giữa thị giá và thư giá mà thôi.
Hành động của các nhà kinh doanh chứng khoán

     Các nhà kinh doanh chứng khoán cũng hành xử một cách tương tự đối với các chứng khoán cùng loại đang lưu thông trên các thị trường. Ớ đây, điều quan trọng là sự chênh lệch giá giữa hai hay nhiều thị trường, bằng việc tiến hành nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage operations). Ở đây tồn tại các dải biên thương mại như trong hình 2 (thì lợi ích đối với nhà kinh doanh chứng khoán là mua vào à thị trường 1 và bán nó ra ở thị trường 2.
    Trong cả hai trường hợp nêu trên đều chứng tỏ rằng không phải các nhà kinh doanh chứng khoán hoàn toàn không gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán chứng khoán trao ngay giữa hai thị trường hầu như không nguy hiểm, vì chứng khoán mua ở thị trường rẻ rồi bán ngay theo giá cao hơn trong thị trường khác, nhưng ớ trường hợp thứ nhất rủi ro là rất có thể. sỏ dĩ như vậy là do khả năng tiêu thụ chứng khoán còn kéo dài trong một thời gian. Nhà kinh doanh chứng khoán có thể mua vào tại giai đoạn c (Hình 1.1) bằng vốn đi vay, nhưng lại phải chờ đợi thêm trong một khoản thời gian nữa mới có lợi về giá. Tình hình đó đòi hỏi phải tiến hành nghiệp vụ tự bảo hiểm. Tự bảo hiểm là tìm cách bù trừ những rủi ro đang hoặc sẽ gặp phải trong tương lai. Dưới đây đề cập đến các ví dụ về các loại rủi ro mà họ cỏ thể tự bảo hiểm được: Họ có thể duy trì dài hạn một danh mục vốn đầu tư cổ phiếu có tính thanh khoản cao và do đó, có thể bù trừ được những rủi ro do mất giá, và họ cũng có thể cho vay cổ phiếu theo lãi suất thị trường và hy vọng rằng, điều đó có thể bù đắp rủi ro về lãi suất…. Đối với những ai đang nắm giữ các danh mục vốn đầu tư chứng khoán ổn định và dài hạn, cũng có thể tự bảo hiểm theo cách tương tự.
     Vấn đề đặt ra là các nhà tự bảo hiểm chứng khoán tìm cách bù đắp rủi ro của họ như thế nào? Phương cách chủ yếu để tự bảo hiểm chính là sử dụng các công cụ mang tính dẫn xuất trong thị trường tương lai (future) và thị trường lựa chọn (option). Ta có thể lấy ví dụ: trong trường hợp với một danh mục đầu tư chứng khoán chứa đựng tiềm tàng rủi ro về giá, khi giá bất ngờ tụt xuống. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Mô hình độc quyền của Var rủi ro thị trường

T4 Th7 8 , 2015
     Kinh tế học của rủi ro thị trường rất dễ hiểu. Những tài sản trao đổi được có những thay đổi ngẫu nhiên với phân phối xuất phát từ những độ nhạy quan sát được của công cụ và độ biến động của các công cụ thị trường. […]