Giới thiệu về Hiệp ước Basel 2

     Hiệp ước Basel mới, Basel 2 được thực thi vào năm 2007 tập trung vào các định nghĩa vốn yếu cầu (Trụ 1) những cải thiện lớn cho các phép đo rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành, yếu cầu tiết lộ, quá trình giám giát kiểm tra (Trụ 2) và kỷ luật thị trường (Trụ 3). Đồng thời, Basel 2 cải tiên một số điểm trong hiệp ước 1988.

      Chương này sẽ không thảo luận toàn bộ những quy định kết nối phức tạp trong bản cuối cùng của Hiệp Ước. Thay vào đó, chương này tập trung vào những khôi chính của Basel 2 để đưa ra một cái nhìn tổng quát về những nguyên tắc được thực thi ữong hiệp ước. Basel 2 đưa ra nhiều cách tiếp cận mà các ngân hàng có thể lựa chọn. Điểm bắt đầu là hạng mục tài sản để mô tả các cách tiếp cận (có trên trang của BIS). Chương này dựa vào tài liệu: Hội đổng Basel về Giám Sát Ngân hàng (Tháng 6 -2006), “Thống nhất quốc tế về đo lường và các tiêu chuẩn vốn, Cấu trúc khung sửa đổi – Phiên bản toàn diện năm 2006″, Ngân Hàng Quyết Toán Quốc Tế, Basel, Thụy Sĩ.

    Để có cái nhìn tổng quát về các vấn đề luật, bạn đọc nên đọc thêm cả phần giới thiệu và kết luận của quyển sách này, tóm tắt những điểm chính trong các đề xuất hiện tại vào thời điểm viết sách

Hiệp ước Basel 2

Nội dung

20.1    Hiệp Ước Basel mód                              

20.4     Cách tiếp cận tiêu chuẩn                   

20.8     Lưu hành vốn                                    

20.9     So sánh giữa vốn cho rủi ro tín dụng hạng mục tài sản doanh nghiệp trongBasel 1 và Basel 2                   

20.11     Chiết khấu                                     

20.12     Rủi ro lãi suất                        

20.13     Rủi ro vận hành                       

20.15     Trụ 3: kỷ luật thị trường    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Nhược điểm của Basel 1 và hiệp ước cho rủi ro thị trường

T7 Th2 4 , 2017
Nhược điểm của Basel 1 Ưu điểm chính của tỷ số Cooke là sự đơn giản. Nhưng có một số nhược điểm lớn, được giải quyết trong Basel 2. Không có sự phân biệt giữa các loại rủi ro khác nhau của các doanh nghiệp tư nhân. Tỷ số 8% […]