Giá trị kinh tế, duration và độ lồi

    Duration phản ánh tác động bậc một của thay đổi lãi suất và độ lồi biểu thị những tác động bậc hai. Nếu độ lồi quan trọng, duration tài sản và nợ giống nhau không làm cho EV miễn dịch với thay đổi lãi suất và khe hở duration không còn là thước đo chính xác của độ nhạy.

     Độ lồi
     Biểu đồ EV có có hình dạng tùy thuộc vào độ cong tương đối của tài sản và nợ. Rủi ro độ lồi xuất phát từ độ lồi khác nhau của đồ thị biểu diễn quan hệ giữa giá trị tài sản (hoặc nợ) với lãi suất. Khi độ cong khác nhau đáng kê) EV có thể thay đổi đáng kê) ngay cả khi độ dốc khá giống nhau ở lãi suất hiện tại. Đây là rủi ro độ lồi. 

Duration


     Theo đổ thị, độ dốc của hổ sơ “giá trị thị trường/lãi suất” có liên quan tới duration. Khi lãi suất thay đổi, duration cũng thay đổi. Độ cong của đổ thị cho thầy độ dốc thay đổi ra sao (hình 27.4). Độ cong có nghĩa là độ nhạy với những thay đổi khi lãi suất cao lớn hơn độ nhạy khi lãi suất thấp. Tác động của một sự sụt giảm lãi suất từ 9% xuống 8% lớn hơn tác động khi lãi suất giảm từ 4% xuống 3%. Độ lồi đo lường sự thay đổi của duration khi lãi suất thay đổi. Khi lãi suất thay đổi đáng kể, hiệu ứng bậc hai tức là độ lồi sẽ phải được cân nhắc.

       Nguồn gốc của độ lồi
     Nguồn gốc đầu tiên là mối quan hệ phi tuyên tính giữa giá trị thị trường và tỷ lệ chiết khấu, do những hệ số chiết khấu như (1 + i)1. Một phần của độ lồi đến từ công thức toán học này. Những thay đổi lớn của lãi suất khiên cho độ lồi không thể bỏ qua. Độ lồi cũng liên quan tới quyền chọn ẩn trong bảng cân đối của ngân hàng vì lợi ích “gẫy” của quyền chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Mục đích và tổ chức cơ bản của định giá chuyển khoản

T7 Th6 27 , 2015
    Mục này gồm hai chương. Mục đích và tổ chức cơ bản của định giá chuyển khoản được giới thiệu ở chương 28: 1. phân phối vốn trong ngân hàng 2. tính toán biên hoạt động của một giao dịch hay một tiểu danh mục đầu tư của […]