Đăng bởi Để lại phản hồi

ETF tuần qua (25-29/05)

Diễn biến ETFs tuần qua
          Giá 2 chứng chỉ biến động nhẹ (FTSE tăng 0.21%, VNM giảm0.39%)
          NAV của 2 quỹ tăng khá mạnh.
          VNM nạp ròng 600Kcqq.
          Cả 2 quỹ đều đang premium (FTSE 0.23%, VNM +0.66%).
ETFs
Giá cuối
Thay đổi
% thay đổi
thay đổi NAV
% thay đổi NAV
CCQ (triệu)
Thay đổi CCQ so với tuần trước
Premium /Discount
17.69
-0.07
-0.39%
13.41
2.95%
26.60
    600,000
0.66%
22.09
0.05
0.21%
10.27
3.16%
13.69
            –  
0.23%
Diễn biến giá của ETFs
Cả 2 ETF đều đang bị kháng cự trong ngắn hạn. 

ETFs đang chuẩn bị review quý 2
Các mốc thời gian quan trọng
Ngày chốt dữ liệu:ngày làm việc cuối cùng trong tháng áp cuối quý (ngày 29/05)
Ngày công bố: FTSE là ngày Thứ Sáu đầu tiên (5/6) và VNM ngày thứ 6 số 2 (12/06)
Ngày thực hiện: Ngày Thứ Sáu thứ ba của tháng cuối quý (ngày 19/06)

Ngày có hiệu lực:Ngày Thứ Hai của tuần tiếp theo Ngày thực hiện (Ngày 22/6)

Gửi phản hồi