MACD (Sự Đồng quy – Phân kỳ của Đường Trung bình Di động)

Chỉ báo Đồng quy – Phân kỳ của Đường Trung bình Di động (MACD) được sử dụng
để quyết định các xu hướng trong xung lượng.

 • Tính toán

  Nó được tính bằng cách trừ đường trung bình di động lũy thừa (EMA) dài
  hơn cho một đường trung bình di động lũy thừa ngắn hơn. Giá trị phổ biến
  nhất dùng để tính MACD là đường trung bình di động lũy thừa 12 ngày và
  26 ngày.

  Dựa vào sự chênh lệch này, một đường trung bình di động
  của 9 giai đoạn sẽ được tính, và được đặt tên là “đường dấu hiệu”.

  MACD = [đường
  trung bình di động 12-ngày – đường trung bình di động 26-ngày ] > Chỉ
  báo Gia quyền Lũy thừa

  Đường dấu hiệu = Đường trung bình di động (MACD)
  > Chỉ báo Gia quyền Trung bình

 • Diễn giải

  Do sự bôi trơn lũy thừa, chỉ báo MACD sẽ dò các thay đổi về giá gần nhất
  nhanh hơn là đường dấu hiệu. Do đó,

  Khi MACD xuyên qua ĐƯỜNG DẤU
  HIỆU: đường trung bình di động nhanh hơn (12-ngày) sẽ cao hơn tốc độ
  thay đổi đối với đường trung bình di động chậm hơn (26-ngày). Đây là tín
  hiệu giá tăng đặc trưng, và cho thấy khả năng giá có thể có xung lượng
  đi lên.

  Ngược lại, khi chỉ báo MACD nằm dưới ĐƯỜNG DẤU
  HIỆU: đó là tín hiệu giá giảm, có thể dự báo một sự đảo chiều sắp xảy
  ra.

 • Ví dụ về một MACD

  Bạn có thể thấy từ biểu đồ bên dưới ví dụ
  về một MACD. Chỉ báo MACD được thể hiện bới màu xanh lá và Đường Dấu
  hiệu màu Xanh dương.