Các điều khoản chính của hợp đồng cho vay giữa tổ chức phát hành Công ty X và bất kỳ ai mua trái phiếu (bạn hoặc một tổ chức) đều được mô tả đầy đủ trong một tài liệu pháp lý được gọi là hợp đồng, ràng buộc pháp lý đối với người phát hành trong toàn bộ thời gian mà trái phiếu tồn tại.

Đầu tiên, hợp đồng quy định ngày thanh toán lãi, ngày trả nợ gốc đầy đủ; cũng như ngày đáo hạn trái phiếu.

Tiếp theo, hợp đồng thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng khác cho trái chủ. Nó mô tả cách nhà phát hành dự định trang trải nợ các khoản thanh toán; tức là tiền để trả nợ sẽ đến từ đâu. Trong ví dụ của chúng tôi liên quan đến công ty X mở rộng sản xuất kinh doanh để chứng minh thêm khả năng phục vụ khoản vay.

Hợp đồng cũng mô tả một tập hợp các các điều kiện cho phép công ty phát hành hoặc trái chủ mua lại trái phiếu với giá trị đầy đủ trước ngày đáo hạn quy định. Chủ đề được thảo luận chi tiết hơn trong các phần sau.

Tất cả các điều khoản chính của hợp đồng, bao gồm cả ngày thanh toán đối với trái phiếu có trả lãi, ngày đáo hạn của trái phiếu, nguồn tiền thanh toán v.v., được tóm tắt trong một tài liệu được gọi là bản cáo bạch, bạn nên đọc kỹ bản cáo bạch

Các đại lý trái phiếu được phép để hủy một bản cáo bạch sáu tháng sau khi trái phiếu được phát hành. Khi bản cáo bạch được công bố công khai trước khi trái phiếu chào bán ra công chúng, nó được gọi là “Bản cáo bạch sơ bộ”

Sự khác biệt cơ bản nhất giữa các trái phiếu là dựa trên đặc điểm ai phát hành trái phiếu. Trái phiếu do chính phủ trực tiếp phát hành là được phân loại là trái phiếu kho bạc; những người được phát hành bởi các tập đoàn được gọi là trái phiếu doanh nghiệp; và những giấy tờ được cấp bởi các đơn vị chính quyền địa phương, thường được miễn thuế liên bang, được gọi là đô thị hoặc Viết tắt là “munis”.

Quy trình thực tế của việc bán các loại trái phiếu có hơi khác một chút. Nhiều trái phiếu được phát hành với số lượng rất lớn, thường là giữa 100 triệu đô la và 500 triệu đô la cho các doanh nghiệp và munis; và nhiều hàng tỷ cho Kho bạc.

Để bán trái phiếu ra công chúng, ngân hàng đầu tư chia chúng thành nhiều lô nhỏ hơn. Theo tùy chỉnh, đơn vị trái phiếu nhỏ nhất là một trái phiếu, có thể được mua lại khi đáo hạn với giá 1.000 đô la. Các điều khoản mệnh giá và giá trị gốc đều đề cập đến giá trị 1.000 đô la của trái phiếu khi đáo hạn. Tuy nhiên, trên thực tế, trái phiếu được giao dịch theo lô lớn hơn, thường là tối thiểu số tiền $ 5.000 (mệnh giá).
Bất kỳ ai quan tâm đến trái phiếu công ty X có thể mua chúng trong thời gian vài ngày khi người bảo lãnh phát hành ban đầu bán trái phiếu cho người đầu tư công khai hoặc sau đó từ một chủ đầu tư đã quyết định bán.

Trái phiếu được mua tại thời điểm phát hành là được cho là đã được mua ở “thị trường sơ cấp”. Trái phiếu có thể được giữ đến ngày đáo hạn hoặc bán lại bất kỳ lúc nào giữa ngày phát hành ban đầu và ngày đáo hạn. Thông thường, một trái chủ muốn bán trái phiếu của mình sẽ sử dụng dịch vụ của một nhà môi giới, người sẽ trả một khoản phí cho dịch vụ này.

Thị trường mua đi bán lại các trái phiếu phát hành trước đó được gọi là “thị trường thứ cấp”. Một số trái phiếu (ví dụ: Kho bạc 30 năm) có thị trường rất sôi động. Tuy nhiên, đối với nhiều trái phiếu, thị trường trở nên trầm lắng.

Hầu như luôn luôn có thể bán một trái phiếu cũ; nhưng nếu trái phiếu không được giao dịch tích cực khi chi phí hoa hồng cho việc bán có thể rất cao. Trong thời gian họ giao dịch trên thị trường thứ cấp, giá trái phiếu lên và xuống liên tục. Trái phiếu hiếm khi được giao dịch ngang giá. Trong thực tế, trái phiếu có khả năng được định giá bằng mệnh giá chỉ hai lần trong suốt cuộc đời của chúng: lần thứ nhất, khi chúng được đưa ra thị trường và thứ hai, khi chúng được đổi khi đáo hạn. Tuy nhiên, và đây là một điều quan trọng nhưng, bất kể việc mua giá trái phiếu, chúng luôn được mua lại bằng mệnh giá.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể hỏi, nếu giá phát hành của trái phiếu hầu như luôn luôn 1.000 đô la và giá trị đáo hạn luôn là 1.000 đô la, tại sao và làm thế nào để giao dịch trái phiếu giá cả thay đổi? Đó là nơi mà câu chuyện trở nên thú vị, vì vậy hãy đọc tiếp các phần sau của traiphieu.com