Đầu tư tăng trưởng là những nhà đầu tư tìm kiếm những công ty tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận, những công ty này thường có chỉ số P/E cao bởi sự tăng trưởng mạnh lợi nhuận thường trên trung bình. Hiểu cách đơn giản hơn, bạn tìm mua những cổ phiếu giá cao và kỳ vọng bán giá cao hơn do sự tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận trong tương lai, gọi tắt là “mua cao bán cao hơn”

Mặt khác, những nhà đầu tư giá trị lại tìm kiếm những cổ phiếu tốt nhưng được định giá thấp bởi vì một sự kiện nào đó (chỉ là tạm thời, không ảnh hưởng mạnh mẽ tới lợi nhuận lâu dài công ty), sau đó mua và chờ đợi thị trường nhận ra được giá trị của công ty. Hiểu cách đơn giản, bạn mua khi cổ phiếu định giá thấp và bán ra khi cổ phiếu cao hơn giá trị công ty, gọi tắt là “mua thấp bán cao”

Vậy chiến lược đầu tư nào là tốt nhất?

Thật sự là không có chiến lược đầu tư nào là tốt nhất cho mọi nhà đầu tư, chỉ có chiến lược phù hợp với từng người, mỗi chiến lược có những ưu và nhược điểm khác nhau.

Nếu bạn là nhà đầu tư cá nhân, không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn nên học cách đầu tư tăng trưởng bởi vì rất ít nhà đầu tư cá nhân có kết quả tốt với đầu tư giá trị, đa số không hiểu biết rõ về công ty mà mình đang mua vì thế việc định giá công ty không chính xác, nếu định giá chính xác cũng thường không có kiên nhẫn để chờ đợi cổ phiếu trở về giá trị thật.