Cổ phiếu đó có giá trị hay không? (PII)

Nếu bạn là một nhà đầu tư chứng khoán, trước khi quyết định mua cổ phiếu, bạn cần phải hết sức cẩn trọng. Nguyên tắc đầu tiên và cũng là nguyên tắc tốt thượng: Bạn phải đánh giá được cổ phiếu đó có giá trị hay không? 4. Thu nhập chắc chắn và đáng tin cậy; tăng trưởng trong bán hàng và lợi nhuận chính đáng – Về thu nhập, bạn có thể sử dụng một số chỉ tiêu sau để đánh giá sự chắc chắn và đáng tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Qui trình tìm giá khớp lệnh

T2 Th5 5 , 2008
Theo qui định tại Thông tư số 58/2004/TT-BTC ngày 17/6/2004 của Bộ Tài chính về Thành viên và giao dịch chứng khoán:- Phương thức giao dịch khớp lệnh thực hiện trên nguyên tắc: A. Là mức giá thực hiện đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất; B Nếu có […]