Đăng bởi Để lại phản hồi

Cổ phiếu có khối lượng tăng mạnh ngày 6/4/2016

Khối lượng tăng mạnh: Là cổ phiếu có khối lượng tăng bất thường so với giao dịch hàng ngày, thường cổ phiếu nằm trong danh mục này đang giai đoạn phân phối hoặc vừa break out khỏi xu hướng hiện tại.
Khối lượng hôm trướcKhối lượng hiện tạiGiá hiện tại
AAA216,269287,70517.3
ACB59,056164,96217.9
ASA105,500136,9003
ATA20,0202,055,5604.7
AVF248,780682,5001.1
BCC108,300180,86615.6
BIC44,82065,50021
BID437,3701,197,53016.9
BII241,700301,30013
BMI4,81087,51025.4
BMP59,670159,910150
BVH154,900239,38051
C4722,14028,77011.7
CCL228,700473,4903.8
CDC30,32040,96010.4
CEO168,600196,20012.2
CII1,294,9201,384,41024
CMG10,35029,20014.8
CMI20,50073,30010.2
CSV256,440434,77024.6
CTG316,4801,125,71016.7
CTI294,780504,41022.1
CTX2,0005,90020.5
DBC102,399218,70028.9
DHC22,390183,10035.4
DHG21,58024,61087
DHM788,430871,3409.8
DIC170,210180,9206.4
DPM263,470438,88029
DPS163,000200,5006.5
DQC19,79046,17066
DRC137,500205,77044.7
DRH32,44052,76032.3
EIB988,1501,393,50010.2
EVE173,150304,97043.6
FCM78,630129,5605.6
FID325,400422,60012.2
FMC86,01097,49020.8
GTN410,750525,16016.6
GTT001.1
HAH92,070175,26042.9
HAR3,687,2704,492,8604.4
HBS003.9
HDA5,0007,30012
HDC63,06083,84013.2
HKB1,289,1241,613,10021.6
HNM2,4408,1109.3
HPC609,651952,8762.8
HPG536,8001,954,97030.2
HSG1,335,1301,953,28037.2
ITD85,600113,62021.1
IVS428,700468,00017.2
KDC77,750346,57023.7
KMR314,8501,894,7905.1
KSK447,700618,2003
KTB000.8
LCM97,1401,401,6203.5
LIG490,200684,1417.1
LIX80,850113,62083
MSN399,050428,16071
MTG87,120175,0701.8
NAG014,8124.8
NDN207,740229,5039.2
NHS553,9601,325,80015.8
NTP25,27148,88668.9
PAC27,700263,63037.3
PGD318,940356,25039.9
PHR116,740203,59017
PIV9,41023,70011.9
PLC69,032118,48531.7
PTB22,03065,11095.5
PTC6,91024,8408
PTI13,40014,70022.6
PTK000.9
PVB210,200231,10022
PVC231,600250,52013.5
PVD873,4801,063,11023
PVE9,50021,7487.6
PVG18,10068,4008.1
PVL129,600172,8002.2
PVS1,302,4241,680,69015.6
PVT660,540711,00010.4
PVV3,20028,7002.5
PXA102,400176,7002.3
PXI7,130109,4905.2
PXS252,090533,96012.3
PXT6,78016,6204.2
S5523,90029,40039
S99314,170399,1376
SAM193,100383,9209.5
SBT1,314,1901,957,93029.3
SD549,15065,30010.5
SDT37,40089,02011
SHB189,908650,0686.4
SHI684,4601,055,41010.9
SHN602,100661,00011.7
SJS22,130177,15020
SKG61,670158,990118
SPI1,448,9101,573,4007.2
SRC11,22019,85032.8
STB351,880570,66010.3
SVC32,93075,45029.1
TCL6,54083,55031.2
TCR12,11056,5509
TIE102,300128,45015.6
TIG661,4001,077,4238.9
TJC7003,3059.6
TLH930,1001,043,2007
TRC24,88030,12022.4
TTB242,300347,70011
TTF230,960592,86020.4
TVC1,046,8001,253,50012.8
TVS30,710111,36012.8
UDC2,70068,1903.3
VC350,849105,07831.5
VCB610,190920,28042
VFG3,81012,78061
VIC323,780547,05047.6
VIP127,360224,6108.5
VKC264,200338,18014.8
VMD205,510255,04031
VMI100,110147,2206.7
VNE227,460660,90011.4
VOS7,720932,5102.4
VPH355,110802,21011.7
VTO126,970140,1006.4

Gửi phản hồi