Đăng bởi Để lại phản hồi

Cổ phiếu đang tích lũy ngày 24/4/2018

Cổ phiếu đang tích lũy: Cổ phiếu đang tích lũy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu đang tích lũy có thể tăng trở lại trong thời gian ngắn. Dựa trên thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator do traiphieu.com nghiên cứu và phát triển, chúng tôi khuyến nghị danh mục các cổ phiếu đang tích lũy: 
Giá thấp nhất T-14Giá hiện tạiKhối lượng hiện tại
BMP72,1057,10339.060
CSM14,5013,60148.680
DCS1,601,4043.600
DHG114,00106,90212.910
DPM21,3519,00600.860
DRH18,9016,20146.830
FCN20,7017,50883.420
FPT61,2058,001.461.440
GKM13,1011,0034.800
GMD30,3527,70735.410
HPG58,5055,602.822.400
HQC2,272,182.733.540
HSG22,2517,303.939.760
KSB39,5536,00152.370
PHR47,5040,20531.350
PLP20,3018,2589.320
PLX83,0064,60683.680
PVO6,504,9024.100
QCG13,5010,104.557.040
SDI100,0080,3067.800
SHB13,4011,8020.161.000
SHS24,3020,001.580.400
SKG27,3024,8088.680
SKH23,0020,9029.000
STB15,7014,4011.192.640
TLH11,2010,30252.660
VDS14,1011,85228.450
VE95,604,6063.400
VOS2,311,92218.610
VSC38,2034,50192.650

Gửi phản hồi