Đăng bởi Để lại phản hồi

Cổ phiếu đang tích lũy ngày 23/4/2018

Cổ phiếu đang tích lũy: Cổ phiếu đang tích lũy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu đang tích lũy có thể tăng trở lại trong thời gian ngăn. Dựa trên thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator do traiphieu.com nghiên cứu và phát triển, chúng tôi khuyến nghị danh mục các cổ phiếu đang tích lũy: 
Giá thấp nhất T-14Giá hiện tạiKhối lượng hiện tại
BFC34,5032,4520.150
BMP71,0061,30329.090
CSM14,3513,80200.440
FCN20,9018,351.402.790
POM17,8016,109.320
QCG13,2010,85216.480
TLP15,7013,302.800
VSC39,1535,6597.070

Gửi phản hồi