Đăng bởi Để lại phản hồi

Cổ phiếu đang tích lũy ngày 20/4/2018

Cổ phiếu đang tích lũy: Cổ phiếu đang tích lũy là cổ phiếu có giá rẻ tương đối so với giá cổ phiếu đó cách đó 14 phiên giao dịch, cổ phiếu đang tích lũy có thể tăng trở lại trong thời gian ngăn.

Dựa trên thuật toán NKT ( New Key Trade) Oscillator do traiphieu.com nghiên cứu và phát triển, chúng tôi khuyến nghị danh mục các cổ phiếu đang tích lũy: 

Giá thấp nhất T-14Giá hiện tạiKhối lượng hiện tại
APC38,4030,3058.670
BFC35,1032,4567.420
CSM14,3014,05115.530
DPM22,0019,95891.290
FCN21,2518,65342.710
FMC30,7028,90223.670
HPG60,4057,005.118.490
HSG22,8018,602.656.800
JVC4,694,13214.760
KDC38,3036,80273.980
NKG31,7023,40568.230
NTP62,0055,8070.100
PLX83,7066,801.255.730
QCG13,5011,65174.400
SAB240,60212,2077.190
TLH11,5510,40416.250
VSC40,4036,0083.830

Gửi phản hồi