Đăng bởi Để lại phản hồi

Cổ phiếu đang phân phối ngày 13/5/2016

Phân phối: Chúng tôi phân tích, đưa ra vùng giá  bán của cổ phiếu đang phân phối, phục vụ nhà đầu cơGiá thấp nhất T-14Giá hiện tạiKhối lượng hiện tại
AAA18.221.9680,730
APG5.97.5115,900
EIB10.411.2603,620
PGI15.417.8297,200
PHH5.77.512,000
PXI5.36187,840
STB10111,933,900

Gửi phản hồi