Để hiểu bản phân tích của chúng tôi, quý nhà đầu tư cần làm quen với những khái niệm trên thị trường phái sinh chuẩn bị đi vào vận hành.  Buy to open: Sử dụng trong trường hợp bạn là người mua hợp đống quyền chọn (Buyer) và dùng khi bạn bắt đầu đặt lệnh mua Option – Chú ý là dù là Buy quyền mua (Call option) hay Buy quyền bán (Put option) thì bạn đều là Người Mua Quyền (Buyer) hết nhé. – hiểu nôm na là – mở ra một lệnh mua hợp đồng quyền chọn 

  Sell to Close: Khi bạn là Buyer, bạn đã mua xong quyền chọn mà bạn muốn, giờ bạn muốn bán quyền chọn mình có đi để chốt lời (hoặc cắt lỗ – tất nhiên), lúc này bạn đặt Sell to close – hiểu nôm na là bán để đóng hợp đồng quyền chọn của tôi lại.


  Sell to open: Sử dụng hành động này khi bạn là người bán Option (Seller) và bắt đầu bán Option của mình. – Hiểu nôm na là mở ra một lệnh bán hợp đồng quyền chọn.

  Buy to close: Dùng khi bạn đã bán Option xong, bây giờ bạn muốn mua lại để đóng hợp đồng này. Lúc này bạn đặt action là Buy to close – hiểu đơn giản là mua để đóng


  Chuyên gia traiphieu.com qua chỉ báo NKT (New Key Trade – do traiphieu.com phát minh và nghiên cứu) cho rằng phiên ngày 7/6/2017 nhà đầu tư nên thực hiện chiến thuật mua/bán VN30 như sau:


  Buy to open – Khi VN30 quanh vùng 732

   Sell to Close – Khi VN30 quanh vùng 737


  Sell to open –  Không giao dịch

  Buy to close – Không giao dịch


  Tác giả bài viết: Sống mãi với niềm đam mê
  Nguồn tin: www.traiphieu.com