*Tin trong nước:

– Không có thông tin nổi bật

*Tin quốc tế:

– Không có thông tin nổi bật

*Nhận định:

Chuyên gia traiphieu.com dựa trên thông tin kinh tế vĩ mô, vi mô, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thuật toán NKT Oscillator, chúng tôi cho rằng phiên giao dịch ngày 25/11/2019  VNINDEX giao dịch quanh ngưỡng 974 để test cầu, cầu yếu Vnindex có thể nhúng xuống 964 để kích thích dòng tiền đầu tư dài hạn. Test cầu xong Vnindex có thể xanh ngay trong phiên, hoặc muộn nhất sang phiên ngày 26/11/2019 Vnindex sẽ tăng trở lại.