Để hiểu bản phân tích của chúng tôi, quý nhà đầu tư cần làm quen với những khái niệm trên thị trường phái sinh – hợp đồng tương lai .
Buy to open: Mua hợp đồng tương lai để mở VỊ THẾ. 
Sell to Close: Bán hợp đồng tương lai để đóng VỊ THẾ
Sell to open: Bán hợp đồng tương lai để mở VỊ THẾ
Buy to close: Mua hợp đồng tương lai để mở VỊ THẾ. 

Hợp đồng tương lai về nguyên tắc càng gần ngày đáo hạn thì càng phải sát với VN30, còn trong quá trình giao dịch có sự khác biệt về điểm số giữa chỉ số VN30F và VN30 là do quan hệ cung cầu và do lãi suất mở. Nhưng hệ số tương quan luôn gần bằng 1, hay nói cách khác VN30 và VN30F sẽ chuyển động cùng chiều.


Chuyên gia traiphieu.com qua chỉ báo NKT (New Key Trade – do traiphieu.com phát minh và nghiên cứu) cho rằng phiên ngày 29/09/2017 nhà đầu tư nên thực hiện chiến thuật mua/bán VN30F1709 như sau:


Buy to open -Không giao dịch
Sell to Close – Không giao dịch

Sell to open – Khi VN30 quanh mốc 764
Buy to close – Giữ lệnh qua đêm