Khoảng giá khuyến nghị: mua quanh vùng giá 24.5000 đ/cp. Với mức giá này thì giá cổ phiếu bằng đúng giá trị doanh nghiệp (Lưu ý nhà đầu tư: Chúng tôi đưa ra được những phân tích chuẩn xác là dựa vào bộ dữ liệu. Các bạn có thể download dữ liệu này tại chuyên mục “Data meta và ami”).

Chuyên gia giacophieu.com Định giá cổ phiếu PPC (C.ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại) cấu thành danh mục đầu tư tối ưu
A. ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
 Các phương pháp định giá cổ phiếu: ,NKT ( New Key Trade) Oscillator  EPS và P/E,  P/B  sẽ được chuyên gia giacophieu.com sử dụng để định giá cổ phiếu Nhiệt Điện Phả Liệt.,
 1. Định Giá Cổ Phiếu – Phương pháp 
 Phương pháp NKT ( New Key Trade) Oscillator được dựa trên nguyên lý “giá và giá trị là hai mặt biểu hiện đối lập của một doanh doanh nghiệp, chúng có mối quan hệ biện chứng “
 Dựa trên cơ sở lý luận trên chúng tôi đưa ra khuyến nghị:
 – PPC NKT   =  24,58 (nghìn đồng)
 2. EPS (Earning per share/ Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu):  5,411 (đồng)
 Khối lượng bình quân: 115,808,279,496 / 364 = 318,154,614
EPS cơ bản = Tổng Lãi chia cổ đông/KLĐLH bq1,721,403,000,000 / 318,154,614 = 5,411
  3. P/E ( Hệ số giá trên thu nhập ): = 19,200/5,411 =  3.5 (lần)
 4. P/B (Tỷ lệ giá thị trường so với giá sổ sách) =  19,200 / 16,077 = 1.2 (lần)
 Nhận định: Với mức giá hiện tại  thị trường đang định giá PPC ở mức giá 24.5 điều này có nghĩa là thị trường đang định giá sai cổ phiếu PPC, giá cổ phiếu cao hơn so giá trị doanh nghiệp  NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
Khoảng giá khuyến nghị: mua quanh vùng giá 24.5000 đ/cp. Với mức giá này thì  giá cổ phiếu bằng đúng giá trị doanh nghiệp 
B. DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
 – Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (nay là Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại) được thành lập theo Quyết định số 22 ĐL/TCCB của Bộ Điện lực vào ngày 26/04/1982, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện lực I. 
– Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 1995 Nhà máy là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (theo Quyết định số 121NL/TCCB-LĐ ngày 04/3/1995 của Bộ Năng lượng), hạch toán phụ thuộc. 
– Ngày 30 tháng 3 năm 2005 Bộ Công Nghiệp có Quyết định số 16/2005/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại thành Công ty Nhiệt điện Phả Lại, hạch toán độc lập – thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ngày 18 tháng 5 năm 2005 Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có văn bản số 2436/CV-EVN-TCKT hướng dẫn bàn giao tài chính khi chuyển các nhà máy điện thành Công ty hạch toán độc lập, Công ty TNHH một thành viên, theo đó Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại chính thức chuyển sang hạch toán độc lập từ ngày 01/7/2005. 
– Thực hiện Quyết định số 3537/QĐ-TCCB ngày 31/12/2004 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa, Công ty Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần với tên mới là Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0403000380 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 26/01/2006. 
– Ngày 15/5/2006, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chính thức được cấp phép đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
– Ngày 19/05/2006, cổ phiếu của công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được chính thức giao dịch trên TTGDCK Hà Nội. 
– Ngày 8/1/2007, TTGDCK Hà Nội có quyết định chấp nhận hủy đăng ký giao dịch tự nguyện cổ phiếu công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại để chuyển sang niêm yết tại TTGDCK Hồ Chí Minh. 
– Ngày 26/01/2007, Cổ phiếu của nhiệt điện Phả Lại được chính thức giao dịch trên TTGDCK TP Hồ Chí Minh. 
– Năm 2012, mức vốn điều lệ của công ty là 3.262.350.000.000 đồng.
 II. LĨNH VỰC KINH DOANH
– Hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng; 
– Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, các công trình Nhiệt điện, công trình kiến trúc của Nhà máy điện; 
– Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện; 
– Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tưxây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện; 
– Mua bán xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị; 
– Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; 
– Sản xuất, chế tạo các thiết bị, vật tư phụ tùng cơ- nhiệt điện; 
– Đầu tưcác công trình nguồn và lưới điện; 
– Bồi dưỡng cán bộ công nhân viên về quản lý thiết bị vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.
 III. VỊ THẾ CÔNG TY
 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là một trung tâm sản xuất nhiệt điện lớn ở khu vực phía Bắc. Với sản lượng điện sản xuất và cung cấp cho hệ thống khoảng 6 tỷ KWh/năm như hiện nay, sản lượng điện của Công ty chiếm khoảng 10% sản lượng điện sản xuất của cả nước và khoảng 40% sản lượng điện của Miền Bắc.
 IV.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ
* Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 
– Đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn – liên tục – kinh tế. Sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt từ 6,0 kWh trở lên. 
– Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp thiết bị máy móc, nâng cao độ sẵn sàng của thiết bị đáp ứng nhu cầu điện năng của hệ thống điện quốc gia. 
– Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động công ty. 
– Tiếp tục duy trì khai thác bán xỉ, tro bay và thạch cao để góp phần cải tạo môi trường và nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của công ty nói chung. 
– Tiếp tục đầu tư cải thiện môi trường và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, hướng tới sự phát triển bền vững. 
* Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 
– Tham gia đầu tư góp vốn xây dựng các nhà máy điện theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công thương. 
– Đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn để sử dụng có hiệu quả nguồn khấu hao cơ bản, lợi nhuận hàng năm để lại và các nguồn khác.
 V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
 Vốn hóa thị trường (Market capital): 6,263.7 (tỷ)
Cổ phiếu lưu hành: 318,154,614 (cổ phiếu)
Tổng khối lượng cổ phiếu: 326,235,000 (cổ phiếu)
Sở Hữu Nhà Nước67.82%
Sở Hữu Nước Ngoài15.07%
Sở Hữu Khác17.11%
STTTên Cổ ĐôngCổ Phiếu Nắm GiữTỉ Lệ %Ngày Cập Nhật
1Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)166,391,89652.30%2012-03-21
2Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh70,807,07022.26%2013-01-02
3Market Vectors ETF Trust – Market Vectors – Vietnam ETF21,174,4506.66%2013-06-26
4Deutsche Bank AG London15,903,5735%2011-08-09
5Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam7,773,4202.44%2013-08-03
6Nguyễn Khắc Sơn107,3100.03%2012-12-31
7Phạm Kim Lâm105,8400.03%2012-12-31
8Nguyễn Văn Thanh34,0200.01%2012-03-21
9Vũ Xuân Cường30,3500.01%2009-06-05
10Trịnh Thị Tuyết8,0050%2013-07-01
11Hoàng Thị Viện5,7800%2012-12-31
12Đoàn Thị Dung5,0000%2012-12-03
 giacophieu.com