Khoảng giá khuyến nghị: mua quanh vùng giá 20.0000 đ/cp. Với mức giá này thì giá cổ phiếu bằng đúng giá trị doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế vĩ mô không có những thông tin quá bất lợi hay tích cực tác động mạnh đến doanh nghiệp trong thời gian tới.

Chuyên gia giacophieu.com Định giá cổ phiếu HHS (Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE))
1. Định Giá Cổ Phiếu – Theo phương pháp  NKT
 Phương pháp NKT ( New Key Trade) Oscillator được dựa trên nguyên lý “giá và giá trị là hai mặt biểu hiện đối lập của một doanh doanh nghiệp, chúng có mối quan hệ biện chứng “
 Dựa trên cơ sở lý luận trên chúng tôi đưa ra khuyến nghị:
 – HHS NKT   =  20 (nghìn đồng)

Để có được kết quả trên chúng tôi chạy thuật toán NKT hoàn toàn dựa trên số liệu mà HHS đã công bố.Thông tin để chạy thuật toán NKT

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được thành lập với sự góp vốn của các cổ đông sáng lập là những cổ đông sáng lập và điều hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, nhằm chuyên môn hóa lĩnh vực kinh doanh các loại xe tải hạng trung và hạng nặng nhập khẩu.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0203004289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008 với số vốn điều lệ 90 tỷ đồng góp bởi 3 cổ đông sáng lập.
 • Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 08/11/2010 về việc thay đổi cơ cấu cổ đông sáng lập của Công ty, số cổ đông sáng lập đã tăng từ 3 lên 5 cổ đông.
 • Tháng 3/2011, Công ty đã phát hành thành công 1 triệu cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng số 24/GCN–UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/02/2011.
 • Tháng 2/2012, Công ty đã chính thức niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán HHS. 
 • Thàng 5/2012, HHS tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu 50%. Tháng 8/2012, HHS tăng vốn từ 150 tỷ lên 225 tỷ bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu 50%. Tháng 6/2013, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ bằng chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 50% và phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20%, và hoàn tất thủ tục tăng vốn vốn điều lệ lên 382.5 tỷ đồng.
 • Tháng 6/2013, HHS được bình chọn là một trong số 50 công ty niêm yết (đứng thứ 20) kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp chí nhịp cầu Đầu tư tổ chức.
 •     Tháng 10/2014, HHS hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 382 tỷ đồng lên 573.6 tỷ đồng bằng thực hiện chia thưởng bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30%.  
 •  Tháng 3/2015, HHS đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 573.6 tỷ lệ 1.109 tỷ thông  qua phát hành hoán đổi 47.9 triệu cổ phiếu hoán đổi cổ phiếu của CTCP Phát triển  Dịch vụ Hoàng Giang cùng đợt chi trả cổ tức 20% trong đó 10% bằng tiền và  10% bằng cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 • Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống).
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tô và xe có động cơ khác (Chi tiết: rơ móc và bán rơ móc).
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng.
 • Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng).
 • Sản xuất thân xe có động cơ, rơ móc và bán rơ móc.
 • Bán buôn ô tô con ( loại 12 chỗ ngồi trở xuống).
 • Sản xuất ô tô, xe máy.
 • Bán buôn xe có động cơ khác (Chi tiết:Bán buôn xe có động cơ rơ móc và bán rơ móc).
 • Phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.
 • Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh và liên tỉnh.
 • Đúc sắt, thép.
 • Bán mô tô, xe máy.
 • Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy.

Phân tích các chỉ số tài chính

STTQ1 20152014201320122011
Tỷ lệ tài chính
1Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản89%85%71%49%99%
2Tài sản dài hạn/Tổng tài sản11%15%29%51%1%
3Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn41%48%27%28%27%
4Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu68%93%37%39%37%
5Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn59%52%73%72%73%
6Thanh toán hiện hành218%180%264%174%369%
7Thanh toán nhanh129%148%194%112%243%
8Thanh toán nợ ngắn hạn71%75%97%28%4%
9Vòng quay Tổng tài sản39%134%84%100%170%
10Vòng quay tài sản ngắn hạn46%167%136%140%171%
11Vòng quay vốn chủ sở hữu63%229%115%138%258%
12Vòng quay Hàng tồn kho102%725%375%338%367%
13Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần33%10%17%15%17%
14Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần32%10%16%15%17%
15Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)13%13%14%15%28%
16Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)20%22%19%21%43%
Tỷ lệ tăng trưởng tài chính
1Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC)37%11%20%18%20%
2Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu328%185%8%-26%-9%
3Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS)173%75%29%-33%60%
4Vốn chủ sở hữu165%50%34%23%63%
5Tiền mặt206%186%333%797%-77%