STTTên Cổ ĐôngCổ Phiếu Nắm GiữTỉ Lệ %Ngày Cập Nhật
1TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)-Công ty TNHH MTV450,878,40045.08%2014-08-13
2F&N Dairy Investments Pte Ltd110,408,98211.04%2014-08-21
3Dragon Capital Markets Limited (DC)73,865,3197.39%2014-08-13
4Deutsche Bank AG & Deutsche Asset Management (Asia) Ltd59,495,3165.95%2014-08-13
5Deutsche Bank AG London49,214,4094.92%2014-08-13
6Vietnam Enterprise Investments Limited11,536,3441.15%2014-08-18
7Arisaig Asean Fund Limited10,548,7921.05%2014-08-13
8Mai Kiều Liên2,718,5760.27%2014-08-13
9Ngô Thị Thu Trang823,6340.08%2014-08-13
10Nguyễn Thị Thanh Hòa638,6580.06%2014-08-13
11Trần Minh Văn384,0360.04%2014-08-13
12Nguyễn Thị Như Hằng335,4860.03%2014-08-13
13Nguyễn Hữu Ngọc Trân253,3400.03%2014-08-13
14Phạm Phú Tuấn229,0140.02%2014-08-13
15Mai Hoài Anh182,7900.02%2014-08-13
16Lê Thành Liêm174,0420.02%2014-08-13
17Nguyễn Quốc Khánh165,5520.02%2014-08-13
18Nguyễn Thị Tuyết Mai28,0860%2014-08-13
19Nguyễn Trung Kiên27,0000%2014-08-13

Báo cáo tài chính

Nội dung20142013201220112010
Doanh Thu Thuần34,976,92830,948,60226,561,57421,627,42915,752,866
Giá Vốn Hàng Bán22,668,45119,765,79417,484,83015,039,30510,579,208
Lợi Nhuận Gộp12,308,47711,182,8089,076,7446,588,1245,173,658
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính81,69890,79151,171246,430153,199
     Trong đó: Chi phí lãi vay39,5821043,11513,9336,172
Chi phí bán hàng4,696,1433,276,4322,345,7891,811,9141,438,186
Chi phí quản lý doanh nghiệp795,365611,256525,197459,432388,147
Tổng Chi phí hoạt động5,573,2063,978,4792,922,1572,517,7761,979,532
Tổng doanh thu hoạt động tài chính573,570507,348475,239680,232448,530
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh7,308,8417,711,6786,629,8254,750,5803,642,656
Lợi nhuận khác244,640254,638287,317237,226608,786
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế7,613,3698,010,2576,929,6684,978,9924,251,207
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành1,580,6581,483,4481,137,572778,589645,059
Chi phí thuế TNDN hoãn lại-35,493-7,299-27,359-17,778-9,344
Lợi ích của cổ đông thiểu số-605-26N/AN/A-693
Tổng Chi phí lợi nhuận1,544,5601,476,1231,110,213760,811635,022
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp6,068,8086,534,1335,819,4554,218,1823,616,186
Khối Lượng1,000,325,289833,639,686555,798,644556,003,334351,199,280
Giá Cuối Kỳ95.5109.168.843.428.3
EPS6,0026,531.905,817.304,313.703,614.80
PE15.913.96.65.62.8
Giá Sổ Sách19.717.515.512.58

Phân tích báo cáo tài chính

STT20142013201220112010
Tỷ lệ tài chính
1Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản60%57%56%61%55%
2Tài sản dài hạn/Tổng tài sản40%43%44%39%45%
3Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn23%23%21%20%26%
4Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu30%30%27%25%35%
5Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn76%77%79%80%74%
6Thanh toán hiện hành285%263%268%321%224%
7Thanh toán nhanh218%198%184%210%135%
8Thanh toán nợ ngắn hạn28%55%30%107%10%
9Vòng quay Tổng tài sản144%145%151%164%164%
10Vòng quay tài sản ngắn hạn245%257%258%281%287%
11Vòng quay vốn chủ sở hữu188%187%190%212%218%
12Vòng quay Hàng tồn kho663%591%518%535%578%
13Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần22%26%26%23%27%
14Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần17%21%22%20%23%
15Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)25%31%33%32%38%
16Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)33%40%42%41%50%
Tỷ lệ tăng trưởng tài chính
1Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC)27%33%33%28%34%
2Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu13%17%23%37%49%
3Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS)-8%12%35%19%52%
4Vốn chủ sở hữu12%13%24%57%23%
5Tiền mặt-44%119%-60%1098%-38%
Tỷ lệ Thu Nhập
1Cổ tức tiền mặtN/A48%58%40%40%
2Tăng trưởng giá cổ phiếu-13%59%59%53%22%

Kết quả kinh doanh của VNM từ năm 2010 – 2014  đạt ấn tượng và vượt qua sự mong đợi của nhà đầu tư.

Doanh thu tăng mạnh chủ yếu nhờ những đầu tư mạnh mẽ trong những năm qua của công ty vào hoạt động marketing, bán hàng và phân phối và VNM có vẻ như đã bước vào giai đoạn gặt hái thành quả.
Về dài hạn, các dự án mở rộng quy mô lớn sẽ giúp công ty tiếp tục tăng trưởng. Hoạt động kinh doanh của công ty đang tạo ra nguồn tiền mặt lớn, nên kế hoạch đầu tư đầy tham vọng của công ty sẽ hầu như được tài trợ bởi nguồn vốn nội tại. Vì vậy có thể xem VNM là một trường hợp hiếm có trên thị trường chứng khoán Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mà không bị pha loãng.

• Tuy nhiên, sau khi tập hợp số liệu và xây dựng mô hình dựa trên thuật toán NKT củaGIACOPHIEU.COM thì chúng tôi nhận thấy lợi nhuận theo quý của VNM đã đạt đỉnh  trong năm 2013 với mức lợi nhuận cao nhất 1 quý là 1.842. 776 triệu đồng

Xu hướng tiêu dùng nói chung đối với các sản phẩm sữa và các sản phẩm có liên quan sẽ giữ ở mức ổn định, mặt khác hiện nay nhiều sản phẩm sữa cùng loại đang cạnh tranh gay gắt với VNM, trong khi VNM chưa có một sản phẩm mới mang tính tiên phong để khẳng định vị thế đứng đầu của mình

Trong năm 2014 lợi nhuận một quý đang có xu thế giảm dần và có thể chạm đáy 2015 – 2016 với mức lợi nhuận thấp nhất trong một quý đạt được khoảng 1.175 nghìn tỷ đồng.

• Qua phân tích ở trên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có dòng vốn lớn, giải ngân VNM tại vùng giá cân bằng  94.000/cổ phiếu.

Lưu ý

Báo cáo này được viết và phát hành bởi GIACOPHIEU. Các thông tin trong báo cáo được GIACOPHIEU.COM xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty, GIACOPHIEU.COM không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của GIACOPHIEU.COM và có thể thay đổi mà không cần thông báo. GIACOPHIEU.COM không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác.

Thông tin trong báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về sự hoàn chỉnh cũng như độ chính xác của thông tin.

Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Cán bộ của GIACOPHIEU.COM có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo. Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khái quát. Báo cáo này không nhằm tới những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của GIACOPHIEU.COM. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này.