Chức năng của ALM

       Hệ thống FTP kết nối quản lý rủi ro toàn diện với các đơn vị kinh doanh và giao dịch. Đó là một phần quan trọng trong quản lý rủi ro toàn ngân hàng và thuộc phạm vi của ALM

      ALM có một phạm vi rộng từ quản lý rủi ro thanh khoản cho tới giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán và đánh giá chuyển giao nội bộ. Phạm vi chung của ALM được chia theo những vai trò của ALM. Mục này chia nhỏ ALM thành những khối riêng biệt để xử lý những vai trò khác nhau.

       ALM thường thuộc về phòng tài chính. Phòng này xử lý tất cả những vấn đề tài chính: rủi ro lãi suất, rủi ro cấp vốn, chuyển khoản nội bộ, phân bố rủi ro trong các đơn vị kinh doanh, kiểm soát và báo cáo quản lý. Phòng tài chính cũng có thể mở rộng sang chứng khoán hóa và quản lý vốncùng với phòng rủi ro. ALM có thể lựa chọn những vị thế mở vớirủi ro lệch hạn. Những nguy ca mở nên tuân thủ với những giới hạn đặt ra bởi ALM và phòng rủi ro. Đơn vị ALM cũng có thể là một trung tâm lợi nhuận và tăng cường thu nhập rủi ro của ngân hàng, phụ thuộc vào những giới hạn trên.

Hệ thống FTP


     Tổ chức của ALM được trình bày ở hình 7.1. Hội đồng ALM (ALCO) chịu trách nhiệm thực thi những quyết định ALM trong khi một đơn vị kỹ thuật chuẩn bị những phân tích cần thiết để đưa ra quyết định và vận hành những mô hình ALM. Chương trình của ALCO bao gồm “quản lý bảng cân đối kế toán toàn diện” và những chỉ đạo cho các nghiệp vụ kinh doanh đưa ra chính sách phù hợp với chính sách toàn ngân hàng.

      ALCO là bộ phận thi hành của ALM. Nó nhóm những nghiệp vụ với ban quản lý tương đương và đưa ra những chỉ đạo và chính sách về rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản cho danh mục đầu tư ngân hàng, và mở rộng sang các chính sách kinh doanh. Việc thực hiện được ủy quyền cho bộ phận thủ quỹ trung ương.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Cấu trúc kỳ hạn nợ và Dư thừa cấu trúc của tính thanh khoản

T3 Th6 16 , 2015
Cấu trúc kỳ hạn nợ      Vẫn còn có những bước nhỏ nên phòng hộ kiểu này không hoàn hảo. Trong trường hợp hai, không thể đạt được hổ sa tài sản mục tiêu với những khoản nợ ký kết hôm nay. Điều này là vì khe hở thay […]