Các chiến lược đầu tư ETF phổ biến

Với đặc tính hoạt động dựa theo mô phỏng của một chỉ số cụ thể, chiến lược đơn giản và thông dụng nhất là đầu tư thụ động với quan điểm cho rằng hầu hết (khoảng 80%) các quỹ tương hỗ (mutual fund) đều không thể đạt tỷ suất sinh lợi cao hơn thị trường.

Tuy nhiên, đây không phải là chiến lược đầu tư duy nhất khi mà nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội giao dịch