Chi phí khấu hao và Phương pháp xác định giá trị công bằng

       Với những tài sản định giá ở chi phí khâu hao, chi phí khâu hao là khoản sẽ phải hoàn lại vào ngày đáo hạn, thường là tiền gốc của mệnh giá, cộng hoặc trừ những lệ phí chưa trả hoặc chiết khâu và chi phí giao dịch, trừ đi những khoản thanh toán gốc và sút giảm.

      Lịch trình khấu hao sử dụng phương pháp lãi suất thực. Lãi suất thực là lợi nhuận-tới- đáo hạn, hay tỷ lệ chiết khâu khiến cho giá trị công cụ đúng bằng tất cả những khoản tiền kỳ vọng tương lai, bao gồm chiết khấu và lệ phí. Tỷ lệ này áp dụng cho lượng mang vào mỗi ngày báo cáo để xác suất thu nhập lãi cho tài sản và chi phí cho nợ. Lợi nhuận tới đáo hạn và dòng tiền không bao gồm thua lỗ tiềm năng của công cụ. Đây là lợi nhuận theo hợp đồng. Chi phí giao dịch bao gồm phí, hoa hồng và tiền thuế trả cho bên kia.

Chi phí khấu hao

Phương pháp xác định giá trị công bằng

     Những tài sản và nợ tài chính phân loại là giá trị công bằng thông qua lợi nhuận và thua lỗ, và tài sản tài chính được phân loại là “có sẵn để bán” được tính toán ở giá trị công bằng, định nghĩa là lượng tiền tài sản có thể quy đổi giữa những bên đối tác hiểu biết, săn sàng trong giao dịch trực tiếp. Giá trị của công cụ tài chính thường là giá giao dịch.

     Giá trị công bằng được xác định:

  • Dựa trêncơ sở giá cả trích dẫn trên thị trường hoạt động
  • Sử dụng những kỹ thuật đánh giá bao gồm các phương pháp tính toán dựa trên nhũng lý thuyết tài chính, tông số từ giá của những công cụ trao đổi trên thị trường hoạt động và từ những ước lượng thông kê hoặc phương pháp định lượng khác

      Sự phân biệt giữa hai phương pháp đánh giá là liệu công cụ có được trao đổi trên thị trường hoạt động hay không. Thị trường được coi là hoạt động và do đó có tính thanh khoản cao khi có sự trao đổi liên tục trên thị trường, hoặc những công cụ trao đổi rất giống như công cụ đang được đánh giá. Có một hệ thống cấp bậc những kỹ thuật đánh giá trong ba hạng mục chính:

  • Hạng mục 1: giá cả quan sát trên thị trường hoạt động
  • Hạng mục 2: giá cả quan sát trên thị trường hoạt động của những công cụ có thể được sao chép bằng công cụ đang được đánh giá
  • Hạng mục 3: khi không có giá quan sát được, đánh giá mô hình được sử dụng với những mô hình được chấp nhận rộng rãi.

     Những bảng báo giá công khai là bằng chứng tốt nhất của giá trị công bằng. Thị trường hoạt động mạnh đảm bảo những giá niêm yết luôn có sẵn từ một giao dịch. Những giá đó nên đại diện những giao dịch thực trực tiếp. Trong sự kiện có nhiều nơi giao địch, giá hời nhất sẽ được sử dụng. Hội Đồng Tiêu Chuẩn Kế Toán Quốc Tế định nghĩa giá trị công bằng là giá có thể được nhận khi bán tài sản trong một giao dịch trật tự giữa những người tham gia thị trường.

Những thị trường không hoạt động không thỏa mãn những điều kiện trên, không có tính thanh khoản và không có giá cả đáng tin cậy. Chúng tồn tại với những công cụ phức tạp hoặc khi tính thanh khoản giảm sút.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Hồ Sơ thời gian của khe hở thanh khoản

T2 Th6 15 , 2015
Định nghĩa tính thanh khoản      Tính thanh khoản là khả năng có đủ tiền mặt để cho vay và xử lý những yêu cầu rút tiền ký gửi ở một chi phí vừa phải trong một khung thời gian hợp lý. Các ngân hàng đáp ứng nhu cầu […]